Kårstödsgruppen, medlem

Längd på uppdrag: 1 år

Kårstödsgruppen stöder FiSSc:s kårer och deras ledare på flera olika sätt. Här finns fantastiska möjligheter att hitta det just du vill satsa på och utveckla i samarbete med kårernas ledare.

Kårstödsgruppen jobbar bl.a. med
 • direkt stöd till enskilda kårer (samtal, besök, online-träffar)
 • trivsel och ledarvård
 • att följa upp och utveckla familjescoutingen och ordna familjescoutledarutbildningar
 • att stöda tillväxt och rekrytering i kårerna
 • att ordna olika evenemang och träffar för kårledare: FiSSc:s kvällste, scoutledarträffar, chefsträffar, chefsdag
 • statistik om kårer och att utveckla kårststödsåtgärder utgående från det
Som medlem i kårstödgruppen kan du välja att fokusera på något eller några av delområdena inom kårstödet. Skriv gärna in vad du är speciellt intresserad av i din ansökan, under motivering.


Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulisserna" inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
 • Att du känner till och har erfarenhet av scoutverksamhet på kårnivå
 • Att du är ivrig att stöda kårer och att samarbeta med scouter från många olika kårer. Du är villig att sätta dig in i enskilda kårers situation och uppmuntrar gärna ledare att dela med sig av egna erfarenheter och att samarbete.
 • Att du följer med förbundets kommunikationskanaler (främst e-post och några grupper i Teams) och kommunicerar aktivt med din grupp
 • Aktivt deltagande i kårstödsgruppens möten och en del eget arbete
 • Att du deltar i vårsemi som ordnas varje år. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjlighet att träffa andra förtroendevalda
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet. Med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.


Lisätiedot

Vad ger vi dig?

 • Du får använda vad du kan och vet till att bidra till det allra viktigaste inom scoutingen: att stöda scoutkårerna att fungera bra och utvecklas, samt att möjliggöra att fler barn och unga kan bli scouter.  
 • Möjlighet att bygga nätverk och knyta vänskapsband med scouter och scoutledare i hela FiSSc
 • Fin inblick i hur olika kårer fungerar
 • Uppdraget ger kunskaper och erfarenheter om kårverksamhet som gynnar din egen kår och kan bidra till ett uppsving i dess verksamhet
 • Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi  
 • Rätt att bära en förbundshalsduk 

Täytä hakemus