L-SP Kasvatus-KO

Kasvatus-koulutusohjaajana toimit vapaaehtoistuen toiminnanalan edustajana laajennetussa ohjelmaryhmässä. Koulutusryhmässä toimii kaksi kasvatus-KO:ta ja jaatte tehtävät yhdessä sopien. Tehtävänänne on tukea kasvatustoiminnanalan koulutuksellisia tarpeita. Toimitte ikäkausi- ja taitojaostojen sekä tapahtumajohtajien koulutuksellisena tukena. Vastaatte ohjelmajohtaja-, akela-, sampo- ja luotsikoulutusten tukemisesta ja koordinoinnista.  
 
Koulutusryhmän ja laajennetun ohjelmaryhmän jäsenenä käytät ryhmien työskentelyyn ja pestin hoitamiseen n. 10 - 15 tuntia kuukaudessa. Koulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja laajennettu ohjelmaryhmä kolme kertaa vuodessa. Vuositasolla pääset myös 3 - 4 piirin/SP:n järjestämiin luottiksille suunnattuihin tilaisuuksiin. Koulutusohjaajana sinulla on lisäksi mahdollisuus toimia kurssinjohtajana ja Ko-Gi-kurssilaisten ohjaajana.

Pääset oppimaan: Pestin alkupuolella osallistut koulutusohjaajakoulutukseen ja kehität taitojasi ohjelmapuolen pestien tukena. Opit ymmärtämään ikäkausipestien roolit ja tehtävät ja tiedät, miten tukea ja kouluttaa ikäkausijaostoja ja tapahtumajohtajia. Tutustut vapaaehtoistuen ja kasvatuksen toiminnanalaan ja pääset toimimaan molempien ydinryhmissä. Opit hallitsemaan kokonaisuuksia ja huolehtimaan tiedonkulusta eri toimijoiden välillä.
 
Pestissä tukenasi ovat koulutusryhmä, laajennettu ohjelmaryhmä, piirin ohjelma- ja koulutuskoordinaattori sekä erilaiset SP:n ja piirin tuottamat valmentamisen ja vapaaehtoistuen toiminnanalan työkalut ja materiaalit.

Pestin kesto: 2 vuotta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti myös partiokouluttajakurssin. Lisäksi ohjelmajohtajan koulutus tai vastaavat taidot auttavat pestissä toimimisessa. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista projekteista ja piirin toiminnasta.

Täytä hakemus