Kasvuvastaava tutkimus- ja kehitysryhmään

Tutkimus- ja kehitysryhmä on vapaaehtoisista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista ja kokeilukulttuuria partiossa. Ryhmä koordinoi, toteuttaa ja tukee partiossa tehtäviä tutkimushankkeita, kehittää järjestön analytiikkaa sekä auttaa kehittämään järjestön toimintaa ketterämmäksi ja nopeammin kehittyväksi. Tutkimus- ja kehitysryhmä tuottaa tietoa ja kehitysehdotuksia partion johtamisen tueksi.

partio.fi/tietoa

Haemme nyt ryhmään uusiksi jäseniksi kahta kasvuvastaavaa, joiden tehtävänä on kehittää ja analysoida partion jäsenmäärän kasvuun liittyvää tietoa yhdessä eri toiminnanalojen kanssa.

Kasvuvastaavan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi:
 • Kehittää partion jäsenmäärän kasvua kuvaavia tietotuotteita (esim. tilastot, partiopotentiaali)
 • Kehittää ja seurata partion strategian mittareita
 • Analysoida kasvuun liittyvää tietoa ja tutkia kasvua edistäviä tekijöitä
 • Viedä jäsenmäärän kasvuun liittyviä tietoja partion päättäjille
 • Pitää yhteyttä järjestön johtoon ja toiminnanaloihin
 • Osallistuminen eri tutkimusten projektiryhmien toimintaan
 • Osallistuminen T&K-ryhmän kokouksiin ja yhteisiin tehtäviin

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hakemassamme kasvuvastaavien työparissa toinen voi olla kokeneempi tiedon analysoija. Toisen tekeminen painottua tiedon tuottamiseen ja mittareiden seurantaan.
Kasvuvastaavan tehtävässä tarvitaan:
 • tilasto-osaamista
 • kykyä muuntaa tieto ymmärrettäviksi ja selkeiksi visuaalisiksi esityksiksi
 • analyyttistä otetta ja ongelmanratkaisukykyä
 • partiokentän tuntemista
 • uteliaisuutta ja halua oppia lisää partiosta

Pestin ajankäyttö

T&K-ryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Lisäksi osallistut eri tutkimusprojektien kokouksiin noin kerran kuukaudessa. Kokousten välillä pidät yhteyttä eri sidosryhmiin sekä myös työskentelet työparisi kanssa ja itsenäisesti.


Lisätiedot

Tässä pestissä pääset vaikuttamaan partion suuntaan. Kasvuvastaavana opit jatkuvasti lisää partiosta ja saat tutustua partiotoimintaan monenlaisista näkökulmista. Pestin kautta saat uusia verkostoja.

Yhteydenotot ja lisätiedot pestaajalta:
Tutkimus- ja kehitysryhmän puheenjohtaja Samuli Bergman, samuli.bergman@partio.fi

Täytä hakemus