Kehittämömestari, Finnjamboree Kajo 2022

Kajon kehittämötiimi pystyttää Evolle upean tukikohdan osaamiselle, kehittymiselle ja rennolle olemiselle. Tämä Kehittämö (tai mikä vain -mö) mahdollistaa kasvatuksen eri toimijoille yhteisen toimitilan, osallistujille miellyttävän ympäristön vaikkapa osaamismerkkituen hakemiseen tai luotsaamiselle ja fasilitoi puitteitta koulutuksille, vapaa-ajan ohjelmille ja erilaisille kumppaneille. Kasvatuksen kehittämötiimi hakee joukkoonsa kehittämömestaria tai -mestariparia takaamaan, että Kajon Kehittämöstä tulee laaja, toimiva ja ikimuistoinen kokonaisuus, jossa kaikille osallistujille on tarjollla välineitä itsensä kehittämiseen rennossa ympäristössä. Kehittämötiimi keskittyy Kajolla tukemaan yksilöiden osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia leiriarjessa. Fyysisen Kehittämön lisäksi tiimi vastaa projektissa muun muassa osaamisen tunnistamisesta, luotsaamisesta ja ohjaamattomasta vapaa-ajasta.


Kajon kehittämömestarina pääset suunnittelemaan, johtamaan ja koordinoimaan Kehittämöä kehittämötiimin ja muiden toimijoiden kanssa niin, että se houkuttaa luokseen osallistujia, ja tarjoaa heille osuvaa tukea itsensä kehittämiseen. Luomalla upean Kehittämön mahdollistat eri tiimeille ja osa-alueilla yhteisen paikan toimia ja teet laajasta palvelutarjonnasta helposti lähetyttävän tuhansille leiriläisille. Tehtäviisi kuuluu Kehittämön henkilökunnan rekrytointi ja johtaminen ja tiimityöskentely muiden Kehittämön mestareiden kanssa sekä fyysisen Kehittämön arjen suunnittelu, koordinointi ja johtaminen.


Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pestissä toimiminen pitää sisällään itsenäistä työskentelyä, oman tiimin johtamista, osallistumista kehittämötiimin kokouksiin 1-2 kertaa kuukaudessa ja runsaasti rajapintatyöskentelyä muiden projektin osa-alueiden kanssa.


Lisätietoja ilolla antaa kehittämöpäällikkö Niilo Karjalainen (niilo.karjalainen@partio.fi / 040 575 9364)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kehittämömestarille tärkeitä ominaisuuksia ovat idearikkaus, kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja taito pitää käsissään monisäikeistä ja kirjavaa lankanippua. Partion laaja tuntemus ei tässä tehtävässä ole pakollista. Oman tiimisi johtajana tarvitset myös rekrytointi- ja johtamistaitoja. Tärkeintä kehittämötiimissä on kiinnostus toiminnan kehittämiseen ja yksilöiden kehittymisen tukemiseen ja halu jättää jälkensä partioon projektin jälkeenkin.

Täytä hakemus