Kielten asiantuntija – Finnjamboree Kajo 2022

Vastaat leirillä Suomen virallisten vähemmistökielten (romanikieli, saame ja suomalainen viittomakieli) huomioimisesta leirin suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastaat myös leirin yhteisten ohjelmien suomalaisen viittomakielen tulkkauksen toteuttamisesta pestattavien tulkkien kanssa. Olet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa saavutettavuuden infopistettä leirillä.
Pesti edellyttää osallistumista Kielellisen saavutettavuuden yhteisiin suunnittelu-Teams-palavereihin noin kerran kuussa ja oman pestin toteutukseen kokousten ulkopuolella

Tulet tekemään yhteistyötä laajasti eri leirin osa-alueiden kanssa, oleellisia ovat muun muassa ohjelma ja elämys.
Pestin hallintaan on saatavilla tukea kielellisen saavutettavuuden mestareilta.

Pesti alkaa syyskuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla on tietoa sekä verkostoja Suomen virallisista vähemmistökielistä.
Pesti edellyttää omatoimisuutta sekä itsenäisyyttä ja tiedonhakutaitoja.Pesti ei edellytä aiempaa partiokokemusta.

Lisätiedot

Rekrytointi on auki 30. marraskuuta asti tai niin kauan kunnes pestattava on löytynyt
Lisätietoja Kielellisen saavutettavuuden mestareilta:

Täytä hakemus