Kipparikurssi kurssinjohtaja 2023

Kurssinjohtaja vastaa kipparikurssin järjestämisestä Suomen Partiolaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kurssinjohtajan tehtävät:
  • kurssin staabin rekrytointi yhteistyössä meripartioryhmän kanssa
  • kurssin markkinointi SP:n viestintäkanavissa
  • kurssi-ilmoittautumisten organisointi
  • pääsykokeiden organisointi
  • kahden teoriaviikonlopun järjestäminen (ml. kurssipaikkojen varaaminen)
  • noin nelipäiväisen käytännön osan järjestäminen
Kurssinjohtajan tehtäviin kuuluu myös käytännön osalla tarvittavien partioaluksien ja miehistön rekrytointi. Alusten tulee olla tarkoitukseen sopivia ja niitä pitää olla riittävästi.

Kurssinjohtaja tuottaa ja Suomen Partiolaiset arkistoi kustakin kurssista turvallisuussuunnitelman, kouluttaja- ja osallistujatiedot, koevastaukset, jälkiraportin kurssin järjestämisestä ja kirjallisesti kerätyn palautteen. Jälkiraportti esitellään meripartioryhmälle.

Kurssinjohtaja vastaa omien johdettaviensa tuesta, tapahtuman kokonaisuuden johtamisesta sekä tapahtuman toteutumisesta meripartioryhmän asettamien tavoitteiden mukaan.

Yhteistyötahoja: meripartioryhmä ja piirien meripartio-ohjaajat. Lisäksi ne lippukunnat, joiden aluksia hyödynnetään käytännönosalla ja muut kurssikohtaisesti määriteltävät yhteistyötahot (mm. viranomaiset, vierailut).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Kurssinjohtajalta vaaditaan suoritettua partiojohtaja- ja kipparikurssia, aikaisempaa koulutuskokemusta sekä riittävää käytännön kokemusta partioalukselta. Kurssinjohtajan tulee olla toiminut aktiivisesti partioaluksen päällikkönä. Lisäksi tarvitaan ratkaisukeskeisyyttä, osaamista projektijohtamisesta sekä kykyä innostaa ja motivoida muita.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Kurssi sisältää kaksi teoriaviikonloppua ja käytännönosuuden. Kurssinjohtaja järjestää tarvittavan määrän staabin kokouksia (yhteensä n. 3 – 5 kokousta) ennen kurssiosia. Tämän lisäksi kurssiin liittyviä suunnittelu- ja valmistelutehtäviä (8 kk / n. 2h/vko). Kurssinjohtaja kuuluu meripartioryhmään pestin ajan. Kurssinjohtajalta toivotaan aktiivisuutta meripartioryhmän kokouksissa.

Pestissä pääsee oppimaan:

Ryhmän organisointia, johtamista ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Kipparikurssissa on erilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hahmottaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen opettavat sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myös paljon johtamisesta partiossa niin maalla kuin merelläkin sekä johtajana kehittymisestä.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antavat meripartioryhmän puheenjohtajat

Anu Kääriäinen anu.kaariainen@partio.fi +358 44 222 2289

Janne Puikko janne.puikko@partio.fi +358 50 438 9796

Täytä hakemus