Kipparikurssin jatkokurssi kurssinjohtaja 2023

Kyseessä on ensimmäinen Kipparikurssin jatkokurssi, joten kurssin johtajalta edellytetään aktiivista osallistumista kurssin kehittämiseen yhteistyössä meripartioryhmän ja meripartion koulutusjärjestelmäuudistuksen projektiryhmän kanssa. Kurssi on kaksikielinen ja järjestetään yhteistyössä FiSSc Sjörådetin kanssa.

Kurssinjohtaja vastaa kipparikurssin jatkokurssin järjestämisestä Suomen Partiolaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kurssinjohtajan tehtävät:
  • kurssin staabin rekrytointi yhteistyössä meripartioryhmän kanssa
  • kurssin markkinointi SP:n viestintäkanavissa
  • kurssi-ilmoittautumisten organisointi
  • teoriaviikonlopun järjestäminen (ml. kurssipaikan varaaminen)

Kurssinjohtaja tuottaa ja Suomen partiolaiset arkistoi kustakin kurssista kouluttaja- ja osallistujatiedot, jälkiraportin kurssin järjestämisestä ja kirjallisesti kerätyn palautteen. Jälkiraportti esitellään meripartioryhmälle.

Kurssinjohtaja vastaa omien johdettaviensa tuesta, tapahtuman kokonaisuuden johtamisesta sekä tapahtuman toteutumisesta meripartioryhmän asettamien tavoitteiden mukaan.

Yhteistyötahoja: meripartioryhmä ja piirien meripartio-ohjaajat sekä muut kurssikohtaisesti määriteltävät yhteistyötahot (mm. viranomaiset, vierailut).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Kurssinjohtajalta vaaditaan suoritettua partiojohtaja- ja kipparikurssia, aikaisempaa koulutuskokemusta sekä riittävää käytännön kokemusta partioalukselta. Kurssinjohtajan tulee olla toiminut aktiivisesti partioaluksen päällikkönä.

Lisäksi suositellaan suoritettua pelastautumiskurssia ja kokemusta toimimisesta avomerellä. Lisäksi tarvitaan kehitysorientoituneisuutta, ratkaisukeskeisyyttä, osaamista projektijohtamisesta sekä kykyä innostaa ja motivoida muita.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Kurssi sisältää yhden kurssiviikonlopun. Kurssinjohtaja järjestää tarvittavan määrän staabin kokouksia (yhteensä n. 3 – 5 kokousta) ennen kurssia. Tämän lisäksi kurssiin liittyviä suunnittelu- ja valmistelutehtäviä (6 kk / n. 2h/vko). Kurssinjohtajalta odotetaan aktiivista osallistumista meripartioryhmän kokouksiin.

Pestissä pääsee oppimaan:

Koulutustoiminnan kehittämistä yhdessä projektiryhmän kanssa, kurssin organisointia, ryhmän johtamista ja tiedon sekä osaamisen jakamista.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antavat meripartioryhmän puheenjohtajat

Anu Kääriäinen anu.kaariainen@partio.fi +358 44 222 2289

Janne Puikko janne.puikko@partio.fi +358 50 438 9796

Täytä hakemus