Kipparikurssin johtaja 2019

Kipparikurssinjohtaja vastaa kipparikurssinjärjestämisestä Suomen Partiolaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kurssinjohtajan tehtävät:

-         Kurssin staabin rekrytointi yhteistyössämeripartioryhmän kanssa

-         kurssin markkinointi SP:n viestintäkanavissa

-         kurssi-ilmoittautumisten organisointi

-         pääsykokeiden organisointi

-         kahden teoriaviikonlopun järjestäminen

-         noin nelipäiväisen käytännönosan järjestäminen.

Kurssinjohtajan tehtäviin kuuluu myös käytännönosallatarvittavien partioaluksien ja miehistön rekrytointi. Alusten tulee ollatarkoitukseen sopivia ja niitä pitää olla riittävästi.

Kurssidokumentoidaan SP:n pilvipalveluun ja loppuraportti esitelläänmeripartioryhmälle. Kurssilaisilta kerätään lisäksi kurssipalaute.

Tulevaisuuden kursseja ajatellen, vuoden 2019 kipparikurssinjärjestäminen sisältää myös kurssin nykytilan kartoittamista: miltä osin kurssivastaa meripartiolaisten osaamistarpeita, mitä sieltä puuttuu ja millaisiakäytänteitä olisi hyvä säilyttää.

Kurssinjohtaja vastaa omienjohdettaviensa tuesta, tapahtuman kokonaisuuden johtamisesta sekä tapahtuman toteutumisestameripartioryhmän asettamien tavoitteiden mukaan.

Yhteistyötahoja: meripartioryhmä ja piirienmeripartio-ohjaajat. Lisäksi ne lippukunnat, joiden aluksia hyödynnetäänkäytännönosalla ja muut kurssikohtaisesti määriteltävät yhteistyötahot.

Pestin kesto 1.1.2019-31.12.2019


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kurssinjohtajalta vaaditaan suoritettua partiojohtaja- jakipparikurssia sekä kokemusta meripartiotoiminnan johtamisesta. Lisäksi tarvitaanratkaisukeskeisyyttä, osaamista projektijohtamisesta sekä kykyä innostaa jamotivoida muita.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Noin 8-10 kurssistaabin kokousta sisältäen 2 kurssiviikonloppua ja 1 käytännönosuuden. Tämän lisäksi kurssiin liittyviä suunnittelu- ja valmistelutehtäviä (8 kk / n. 2h/vko).

Lisäksi kurssinjohtaja kuuluu meripartioryhmään pestin ajan. Kurssinjohtajalta toivotaan aktiivisuutta meripartioryhmän kokouksissa.  

Lisätiedot

Pestissä pääsee oppimaan:

Ryhmänjohtamista eli ylläpitämään ihmistenvälistä kanssakäymistä ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Kipparikurssissa onerilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hahmottaminen ja niiden tehokas hyödyntäminenopettavat sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myöspaljon johtamisesta partiossa niin maalla kuin merelläkin sekä johtajana kehittymisestä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraaviajohtamistaitoja:

Käytännönjohtamista ja toiminnansuunnitteluamonella eri tasolla.

Lisätiedot: 

Lisätietoja pestistäsaa meripartioryhmän puheenjohtajilta

Anni Silvola, anni.silvola@partio.fi, 0405070344

tai

Kaisa Keskiväli, hanna-kaisa.keskivali@partio.fi, 0442872220


Täytä hakemus