Ko-Gi kurssien 144 ja 145 kouluttajat

Oletko Ko-Gin suorittanut partiojohtaja, jolla on sopivasti kokemusta kouluttamisesta? Kaipaatko ikimuistoista, haastavaa ja elämyksellistä projektia? Vuoden 2022 Ko-Gi-kursseille pestataan sekä ensikertalaisia että kokeneita kouluttajia. Tällä hetkellä kouluttajia etsitään kurssille 144 ja 145.Ko-Gi-kouluttajana saat mahdollisuuden haastaa itseäsi, syventää partio-osaamistasi ja osallistua järjestömme korkeimman johtamiskoulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Ko-Gi on huima oppimiskokemus paitsi osallistujalle myös kouluttajalle.

Haemme kouluttajiksi Ko-Gi-kurssin suorittaneita, jo kouluttajakokemusta partiosta tai partion ulkopuolelta hankkineita aikuisia. Sinulla on palava into tehdä laadukas kurssi yhdessä muun staabin kanssa kaikkien kurssien yhteisiä suuntaviivoja noudattaen. Osaat hyödyntää aiempaa kokemustasi ja haluat kehittää partiojohtajien jatkokoulutusta edelleen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tyypillinen staabin työtapa on parityöskentely ja työparien suunnitelmia käsitellään ja sparrataan koko staabin kesken. Olet valmis antamaan ja ottamaan vastaan palautetta suunnitelmista ja panostamaan hyvään ennakkotyöskentelyyn, jotta lähijaksojen aikana on mahdollista keskittyä kurssilaisten oppimisen ohjaamiseen. Luotsina ja kouluttajana haluat antaa kurssilaisille parhaan mahdollisen kokemuksen ja käyttää tähän aikaasi sekä erilaisia sähköisiä välineitä kurssiosia ennen ja niiden välissä. Teet yhteistyötä muiden staabien kouluttajien kanssa liittyen koulutussisältöihin.

Olet vahva osaaja ainakin joillain Ko-Gin osa-alueilla (moduulikuvaukset ja ydinainesanalyysit sekä muuta tietoa koulutuksesta löydät täältä https://www.partio.fi/kogi), mutta ymmärrät myös, että Ko–Gi-koulutus ei ole kouluttajien show vaan staabin tehtävänä on rakentaa puitteet, prosessi, virikkeitä ja ohjausta kurssilaisten oppimiselle. Käytät osaamistasi ja kokemustasi innostavien oivaltamisen mahdollisuuksien luomiseen. Käytät sujuvasti moderneja työkaluja yhdessä eri puolilta Suomea tulevien kouluttajien ja kurssilaisten kanssa (Microsoft Teams, Zoom, Moodle ym.). Lähijaksoilla kurssistaabi toimii myös esimerkkinä; staabin jäseniltä edellytetään hyvää yhteistyökykyä sekä lähijaksojen vaatimusten mukaisia luonnossa elämisen taitoja. Ko-Gi-koulutuksen ajankohtaiset kehittämishankkeet ja staabien välinen yhteistyö näkyvät myös kouluttajien työskentelyssä ja ajankäytössä.

Hakemillamme henkilöillä on mahdollisuus panostaa pestiinsä koko sen keston ajan, kurssin aikataulun mukaisesti alkuvuodesta 2022 alkaen noin vuoden ajan. Pystyt osallistumaan kurssin kaikkiin lähijaksoihin, staabikoulutukseen 4.-6.3.2022 Turun Oriniemessä sekä oman staabisi työskentelyyn täysipainoisesti.

Staabin yhteiset suunnitteluajankohdat sovitaan yhdessä työskentelyn käynnistyessä. Aikaa tarvitaan kurssiosien ja staabikoulutuksen lisäksi, staabin muihin kokoontumisiin (tyypillisesti 4-5 kertaa projektin aikana), ja lisäksi sähköiseen työskentelyyn eri välineillä staabin kesken ja kurssilaisten kanssa.

Lisätiedot

Kouluttajien valinnan tekee kurssinjohtaja yhdessä Ko–Gi-ryhmän puheenjohtajien kanssa ja staabin kokoonpanon vahvistaa SP:n hallitus. Staabiin pyritään valitsemaan osaava ja toisiaan täydentävä joukko kouluttajia, joilla on aikaa ja halua sitoutua tähän pestiin. Tasapainoinen kouluttajakokoonpano sisältää Ko-Gi-kokemusta, tuoreutta, kurssiosan toteutusmuodolle tärkeää luonto-osaamista ja innostusta. Kurssikohtaisia lisätietoja voit kysellä suoraan ko. kurssinjohtajalta.

Prosessin aikana kaikkiin kouluttajahalukkaisiin ollaan yhteydessä. Rekrytointiprosessi aloitetaan kurssien varajohtajan valinnasta. Varajohtajaksi haemme jo Ko-Gi-koulutuskokemusta omaavaa partiojohtajaa. Jos olet kiinnostunut tästä pestistä, kerro siitäkin hakemuksessasi ja ota mieluusti suoraan yhteyttä kurssinjohtajaan.

Lopullinen tieto kurssien toteutumisesta selviää vasta kurssien ilmoittautumisajan päätyttyä, kun tiedämme osallistujien määrän. Ko-Gi-kurssien vuosikellon mukaisesti pestaamme kouluttajia tuleville kurssitoteutuksille jatkossa kahdesti vuodessa. Seuraavan kerran kouluttajahaku aukeaa syksyllä 2022.

Ko-Gi 144 Pääsiäinen

Ko-Gi 144 pääsiäisosan vietämme Oriniemen partiomajalla,sitä ympäröivässä luonnossa meren rannalla sekä Turun kaupunginhistoriallisissa maisemissa. Koulutuksen jälkimmäisellä osalla pääsemmeperinteisiin Ko-Gi-maisemiin Evolle.

Koulutukseen on haussa osaava ja helposti lähestyttävä staabi.Onko sinulla aiempaa kouluttajakokemusta esimerkiksipartiojohtajaperuskoulutuksesta ja halua viedä omaa kouluttajuuttasi rohkeastiuudelle tasolle? Hae mukaan, jos tunnistit itsesi ja olet valmis toimimaanaktiivisena staabin jäsenenä. Palokärkenä olet mukana koko koulutuksensuunnittelun ja toteutuksen alusta loppuun. Koulutuksen teema ja toteutustehdään koko staabin yhteistyönä.

Kouluttaminen Ko-Gi:lla on partiokouluttajana toimimisenparasta antia. Lähde mukaan tekemään koulutusta, jossa pääset jakamaanosaamistasi, mutta varmasti oppimaan uutta myös itse!

Ko-Gi 145 Lyhyt leiri

Kurssi koostuu lähijaksosta Pälkäneen Laitikkalassa jaleiristä Evolla elokuun alussa. Staabina toimimme Palokärki-vartiossa, jonkatehtävänä on luoda kurssi elämyksineen ja tuoda omalla osaamisellaankoulutukselliset elementit kurssilaisille. Olet innostunut kouluttamisesta javahva tiimipelaaja. Omalla persoonallasi ja sitoutumisellasi staabintyöskentelyyn mahdollistat Ko-Gi-kurssikokonaisuuden onnistumisen.

Ole valmis - olethan? 145 - hae sinne siis!

Täytä hakemus