Ko-Gi-ryhmän puheenjohtaja

Ko-Gi-ryhmän tehtävänä on partion ylemmän johtajakoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen. Etsimme nyt toista puheenjohtajaa vastaamaan kurssinjohtajien ja ryhmän muiden jäsenten rekrytoinnista, pestauksesta sekä ryhmän toiminnan johtamisesta. Ryhmän vastuisiin kuuluu kurssien toteuttaminen, kurssisuoritusten hyväksyminen, kouluttajien sekä ohjaajien perehdyttäminen sekä toimintatapojen määrittelyä kurssiprosessin eri vaiheiden käytännönjärjestelyihin liittyen, sekä kurssin kehittäminen osana koulutusjärjestelmän kokonaisuutta. Puheenjohtajaparin sisäisessä työnjaossa tässä pestissä keskitytään kurssien käytännön toteutukseen, kun taas Ko-Gi-kurssien kehittämiseen liittyvät hankkeet kuuluvat pääasiassa työparisi vastuukenttään.

Ko-Gi-ryhmän puheenjohtajana pääset johtamaan asiantuntijaryhmää sekä vastaamaan ryhmän toiminnan kehittämisestä. Ryhmän puheenjohtajana kuulut vapaaehtoistuen valiokuntaan ja pääset kokonaisvaltaisesti edistämään partion vapaaehtoisten hyvinvointia ja kehittymistä pesteissään. Puheenjohtajana valmistelet ja johdat ryhmän kokouksia n. 8-10 kertaa vuodessa. Ryhmän toimintaan kuuluu myös staabikoulutusviikonloppu helmikuussa, talkoot huhti-toukokuussa, Ko-Gi-kurssien näkyvyydestä huolehtiminen Suomen Partiolaisten tapahtumissa (esim. Johtajatulet, Kohtaus, Ko-Gi-tapaaminen).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin edellytyksinä on suoritettu Ko-Gi-koulutus, aiempaa kokemusta ja ymmärrystä Ko-Gi-prosessin läpiviennistä sekä halua sitoutua koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Pestissä pääset oppimaan ryhmän johtamista, eli ylläpitämään ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Ko-Gi-ryhmässä on erilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hahmottaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen opettavat sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myös paljon johtamisesta partiossa sekä johtajana kehittymisestä.

Lisätiedot

Lue lisää Ko-Gi-koulutuksista: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/partiojohtajajatkokoulutus-ko-gi/

Täytä hakemus