Ko-Gi-ryhmän puheenjohtaja

Ko-Gi-ryhmän tehtävänä on partion ylemmän johtajakoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmän vastuisiin kuuluu kurssien toteuttaminen, kurssisuoritusten hyväksyminen, kouluttajien perehdyttäminen ja Ko-Gi-ohjaajien kouluttaminen sekä tukeminen sekä toimintatapojen määrittelyä kurssiprosessin eri vaiheiden käytännönjärjestelyihin liittyen, sekä kurssin kehittäminen osana koulutusjärjestelmän kokonaisuutta. Ryhmää johtaa johtajapari, joista toisen vastuulla on ensisijaisesti Ko-Gi -kurssien kehittämiseen liittyvät hankkeet ja toisella on päävastuu kurssijohtajien työskentelyn ja kurssitoteutusten käytännön järjestelyjen tuesta.
Etsimme nyt ryhmälle uusia puheenjohtajia. Voit hakea pestiin yksin tai yhdessä parin kanssa.
Ko-Gi-ryhmän puheenjohtajana pääset johtamaan asiantuntijaryhmää sekä vastaamaan ryhmän toiminnan kehittämisestä. Ryhmän puheenjohtajana kuulut vapaaehtoistuen valiokuntaan ja pääset kokonaisvaltaisesti edistämään partion vapaaehtoisten hyvinvointia ja kehittymistä pesteissään. Puheenjohtajana valmistelet ja johdat ryhmän kokouksia n. 8-10 kertaa vuodessa. Ryhmän toimintaan kuuluvat myös kurssinjohtajien pestaaminen ja perehdyttäminen, staabikoulutukset, Evo-koulutus ja Ko-Gi-kurssien näkyvyydestä huolehtiminen Suomen Partiolaisten tapahtumissa (esim. Johtajatulet, Kohtaus, suurleirit, Ko-Gi-tapaamiset). Lisäksi pestiin kuuluu vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan osallistuminen (noin 8 kokousta vuodessa, puolet arki-iltoja etänä, puolet viikonloppuja/lauantaipäiviä livenä, lisäksi laajennetut valiokunnat kahdesti vuodessa). Toinen puheenjohtajista osallistuu lisäksi SP:n Koulutusryhmän kokouksiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin edellytyksinä on suoritettu Ko-Gi-koulutus, aiempaa kokemusta ja ymmärrystä Ko-Gi-prosessin läpiviennistä eli käytännössä Ko-Gi-kurssin johtajana tai vähintään kouluttajana toimiminen aiemmin, sekä halua sitoutua koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Edellytyksenä on myös kyky koordinoida ja johtaa useita asioita samanaikaisesti ja nopealla syklillä. Pestissä pääset oppimaan ryhmän johtamista, eli ylläpitämään ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Ko-Gi-ryhmässä on erilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hahmottaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen opettavat sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myös paljon johtamisesta partiossa sekä johtajana kehittymisestä. Täytä hakemus