Kohtaamistyön mestari, Finnjamboree Kajo 2022

Kajolla on tarjolla satoja tunteja ohjattua ohjelmaa, joissa leiriläiset viettävät suurimman osan päivästään. Suoritusten ja partio-ohjelman lisäksi leiriläiset kuitenkin tarvitsevat myös vapaa-aikaa, oleskelua ja rentoa hengailua. Kajolla jokaiselle nuorelle on tarjolla turvallisia, rentoja kohtaamisia aikuisten kanssa myös vapaa-ajalla ilman tarvetta osallistumiseen tai suorittamiseen. Kasvatuksen kehittämötiimi hakee joukkoonsa kohtaamistyön mestaria tai mestariparia kehittämään nuorille paikkoja vapaaseen oleskeluun ja rentoihin kohtaamisiin aikuisten kanssa. Tiimi toimittaa nuorten vapaa-ajalle seuraksi kivoja, kiireettömiä aikuisia. Kehittämötiimi keskittyy Kajolla tukemaan yksilöiden osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia leiriarjessa. Kohtaavan vapaa-ajan lisäksi tiimi vastaa projektissa muun muassa luotsaamisesta ja osaamisen tunnistamisesta.


Kohtaamistyön mestarina olet avainasemassa mahdollistamassa nuorille rentoja ja turvallisia hetkiä myös ohjelman ulkopuolella ja kehittämässä nuorisotyöllistä ajattelua partiossa. Kohtaava vapaa-aika varmistaa, ettei Kajolla kukaan joudu olemaan yksin, elämän ja leiriarjen herättämille ajatuksille on tarjolla kuulevia ja neutraaleja korvia ja nuorten arjessa on moninaisesti turvallisia aikuisia myös ohjelman ulkopuolella. Tehtäviisi kuuluu kohtaamistiimin rekrytointi ja johtaminen, tiimityöskentely muiden Kehittämön mestareiden kanssa ja kohtaavan vapaa-ajan suunnittelu ja organisointi Kajolla yhdessä tiimisi ja kumppaneiden kanssa.


Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pestissä toimiminen vaatii itsenäistä työskentelyä, oman tiimin johtamista, osallistumista kehittämötiimin kokouksiin 1-2 kertaa kuukaudessa ja runsaasti rajapintatyöskentelyä muiden projektin osa-alueiden kanssa.


Lisätietoja ilolla antaa kehittämöpäällikkö Niilo Karjalainen (niilo.karjalainen@partio.fi / 040 575 9364)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kohtaamistyön mestarin tehtävissä tarvitset ymmärrystä nuorten vapaan hengailun merkityksestä ja halua kehittää sitä partioleirin puitteissa. Kokemus nuorisotyöllisestä lähestymisestä nuorten vapaa-aikaan voi myös olla eduksi pestissä toimiessasi. Oman tiimisi johtajana tarvitset myös rekrytointi- ja johtamistaitoja. Tärkeintä kehittämötiimissä on kiinnostus toiminnan kehittämiseen, yksilöiden kehittymisen tukemiseen ja halu jättää jälkensä partioon projektin jälkeenkin.

Täytä hakemus