Koulutusryhmän puheenjohtaja

Koulutusryhmä kehittää partion koulutusjärjestelmää ja edistää koulutusten tavoitettavuutta erilaisten koulutusmuotojen ja -menetelmien avulla. Koulutuksia tutkitaan ja arvioidaan kerätyn palautteen avulla jatkuvasti, jotta varmistetaan niiden kiinnostavuus ja ajankohtaisuus. Koulutukset toimivat myös partion strategian ja painotusten tehokkaina jalkauttajina ympäri maata. Ryhmä kehittää e-oppimisen ja monimuotoisen kouluttautumisen työkaluja, ja tukee kouluttajia niiden hyödyntämisessä. Koulutusryhmä fasilitoi koulutusohjaajien verkostoa, jonka tehtävänä on varmistaa koulutustoiminnan laadukkuus ympäri maata.

Koulutusryhmän puheenjohtaja toimit partiokoulutuksen innokkaana soihdunkantajana. Johdat huippuasiantuntijoista koostuvaa ryhmää ja vastaat sen toiminnan kehittämisestä. Ryhmän puheenjohtajana kuulut vapaaehtoistuen valiokuntaan ja pääset kokonaisvaltaisesti edistämään partion vapaaehtoisten hyvinvointia ja kehittymistä pesteissään. Puheenjohtajana valmistelet ja johdat ryhmän kokouksia n. 8 kertaa vuodessa, jonka lisäksi osallistut vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua keskeisiin Suomen Partiolaisten tapahtumiin. Etsimme nyt ryhmän puheenjohtajaa tai puheenjohtajaparia.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Koulutusryhmän puheenjohtajana toiminen edellyttää partion koulutustoiminnan tuntemusta sekä kokemusta vapaaehtoisten johtamisesta ja tukemisesta. Haluat kehittää partiokoulutuksia entistä paremmiksi sekä kasvattaa niiden kiinnostavuutta ja tavoitettavuutta ympäri maata. Tunnet e-oppimisen työkaluja ja ymmärrät osaamisperusteisuuden merkityksen koulutuksissa. Olet suorittanut partiojohtajan jatkokoulutuksen (Ko-Gi).

Pääset ideoimaan ja kehittämään uusia keinoja partion vapaaehtoisten tukemiseen koulutusten avulla. Olet kehittämässä koulutuksia kohti entistä paremmin yksilöllisen osaamisen ja kehittymisen huomioivaa mallia. Saat tukea ja edistää partiokouluttajien ja koulutusohjaajien osaamisen kehittymistä. Luot mahdollisuuksia koulutusten korkealle laadulle entistä parempien työkalujen avulla.

Lisätiedot

Lue lisää partiokoulutuksista: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/

Täytä hakemus