Kumppanuuksien verkostomestari – Finnjamboree Kajo 2022

Kumppanuuksien verkostomestari huolehtii siitä, että kumppanuudet tukevat Kajon tavoitteiden saavuttamisessa ja mahdollistavat asioita, joita rahalla ei voida hankkia.

Kumppanuuksien verkostomestari onnistuu tehtävässään, kun Kajon resurssit ovat kunnossa. Tavoitteena on hyvin hallittu ja kestävä kumppanuusprosessi projektin alusta loppuun saakka, käytettävissä olevasta rahasta saadaan kaikki irti ja parhaimmillaan yhteistyö edistää kestävää tapahtumatuotantoa Partiossa ja sen ulkopuolella. Teemme työmme niin hyvin, että Kajon jälkeen yhteistyökumppanit haluavat jatkaa yhteistyötä Partion kanssa.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Asenne ja halu oppia, kyky hahmottaa isoja kokonaisuuksia sekä taloudellisia realiteetteja on tässä pesteissä tärkeää. Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä rohkeus lähestyä ennakkoluulottomasti uusia tahoja vie pitkälle.Samoin luovat ideat partiotoiminnan soveltamiseksi kaupallisesti kiinnostavaan muotoon.

Pestissä tarvitaan kokemusta ja rohkeutta rakentaa verkostoja, hyviä viestintätaitoja ja kykyä johtaa tiimiä. Kumppanuuksien verkostomestari tiimeineen vastaa siitä, että Kajon kumppanuuksia rakennetaan niin Kajon omien tavoitteiden kuin SP:n hiilineutraalisuusstrategian, kumppanuustoiminnan eettisten periaatteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Pestiin kuuluu osallistuminen vastuullisuus- ja kumppanuusryhmän Teams-palavereihin kerran kuussa sekä viikonloppuseminaareihin kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja omaan itsenäiseen työhön kokousten ulkopuolella leiriä kohti enenevissä määrin.

Pesti on paripesti ja toinen kumppanuuksien verkostomestari on hoitanut pestiä jo helmikuusta 2021. Pestiin on siis helppo tulla ja tukea saa kokeneelta pestiparilta sekä vastuullisuuden ja kumppanuuksien päälliköiltä ja koko tiimiltä.

Hae pestiä ja tule mahdollistamaan leirikokemus mahtavien kumppanien kanssa! Kerro itsestäsi, taustastasi ja siitä, miksi olisit loistava tyyppi Kajon kumppanuustiimiin.

Pestihaastattelut aloitetaan ja henkilö pestataan heti sopivan henkilön löydyttyä, joten älä turhaan jää miettimään

Lisätietoja pestistä saat Vastuullisuus- ja kumppanuuspäälliköiltä Joni Pinomäeltä ja  +358 50 387 8561), Paavo Tertsuselta (+358 50 492 4555) Kumppanuuksien verkostomestarilta Mariia Vallinilta (+358 45 633 9534). Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi.

Täytä hakemus