Kumppanuuksien verkostomestari Finnjamboreelle

Kumppanuuksien verkostomerstari huolehtii siitä, että Kajolla raha päätyy hyvään käyttöön ja se, mitä rahalla ei saa löydetään yhteistyökumppanuuksien kanssa.

Asenne ja halu oppia, kyky hahmottaa isoja kokonaisuuksia sekä taloudellisia realiteetteja on tässä pesteissä tärkeää. Kumppanuustyössä ovat hyödyksi hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä rohkeus lähestyä ennakkoluulottomasti uusia tahoja. Kumppanuuden tehtävissä auttavat myös luovat ideat partiotoiminnan soveltamiseksi kaupallisesti kiinnostavaan muotoon.

Kun kumppanuuksien verkostomerstari onnistuu tehtävässään kun Kajolla resurssit niin ohjelmaan kuin kaikkeen muuhunkin ovat kunnossa. Tavoitteena on hyvin hallittu ja kestävä kumppanuusprosessi projektin alusta loppuun saakka, käytettävissä olevasta rahasta saadaan kaikki irti ja parhaimmillaan yhteistyö edistää kestävää tapahtumatuotantoa Partiossa ja sen ulkopuolella. Teemme työmme niin hyvin, että Kajon jälkeen yhteistyökumppanit haluavat jatkaa yhteistyötä Partion kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvitaan kokemusta ja rohkeutta rakentaa verkostoja, hyviä viestintätaitoja ja kykyä johtaa tiimiä. Kumppanuuksien verkostomestari tiimeineen vastaa siitä, että Kajon kumppanuuksia rakennetaan niin Kajon omien tavoitteiden kuin SP:n hiilineutraalisuusstrategian, kumppanuustoiminnan eettisten periaatteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Pestiin kuuluu osallistuminen vastuullisuus- ja kumppanuusryhmän Teams-palavereihin kerran kuussa sekä viikonloppuseminaareihin kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja omaan itsenäiseen työhön kokousten ulkopuolella leiriä kohti enenevissä määrin.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syys-lokakuussa 2022.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat Vastuullisuus- ja kumppanuuspäälliköt Lotta Kuuteri, lotta.kuuteri@partio.fi tai 050 5336286 ja Paavo Tertsunen, paavo.tertsunen@partio.fi tai 050 4924555 

Täytä hakemus