Kuvausmestari – Finnjamboree Kajo 2022

Kuva on muisto, johon palata. Se on kuvailu, jota eitarvitse sanoin selittää. Se on hetki, jossa kaikki osuu oikein kohdalleen.Mutta miten koordinoida, että kaikki oleellinen Kajolla tulee kuvattua? Ettähetkessä on mukana se, joka tallentaa sen muuallekin kuin muistoihinsa? Mitenvarmistaa, että kaikki alaleirit ja ohjelmat on tasapuolisesti tallennettu,että uutisjuttuun löytyy pyydetty kuva ja että kuvapankista ei leirin jälkeentule vain tukahduttavaa kuvamassaa, josta kukaan ei myöhemmin löydä mitään?

Me etsimme kuvamestaria, jolla jo on päässään ajatus siitä,miten kuvamassoihin saadaan järjestys ja kaikkiin kuvatarpeisiin täyttymys,miten päivän aikana räpsityt kuvat tulevat läpikäydyiksi ja parhaat otoksetvalituiksi ja miten leirin aikana sen moninaisuus tulee tallennetuksi.

Kuvausmestari rekrytoi ja kouluttaa tiiminsä valokuvaajat,videokuvaajat, editoijat ja kuvaussihteerit sekä määrittää heidän tehtävänsäleirillä. Kuvausmestarina vastaat still- ja videokuvauksen koordinoinnistaleirillä ja sitä ennen (tähän ei kuulu yhteisohjelmien monikamerakuvauksia), kuvamateriaalinkäsittelyn koordinoinnista (kuvankäsittely, leikkaus, editointi, äänityöt),kuvamateriaalien tuottamisesta Kajon eri osa-alueille tilausperiaatteella,kuvapankin suunnittelusta ja toteutuksesta medialle, partioviestijöille jamuille Kajoa seuraaville, kuva- ja videokuvamarkkinoinnista ennen leiriä sekä video-ja kuvakoosteista leirin jälkeen.

Vaikka pesti työmäärällisesti painottuu leirille, on sensuunnittelu ja koordinointi mietittävä etukäteen. Samoin kuvaustiimin rekrytointi,koulutus ja työnjako sekä kuvapankin rakenne ja ennakkomarkkinoinnissakäytettävien kuvien ja videoiden koostaminen.

Kuvausmestari tiimeineen määrittää, millaisena Kajo välittyyihmisten mieliin kuvina ja väreinä. Mikä on se kuva ja se tallentunutpartiohetki, josta kaikki muistavat Kajon vielä vuosienkin päästä? Millainen onKajo-muistojen kuvavirta, jota voi palata selailemaan vielä vuosienkin jälkeen?Millaisen kuvallisen Kajo-tarinan me kerromme tästä leiristä?


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Toivomme aiempaa kuvauskokemusta partioleiriltä, mielellään koordinoivassaroolissa. Meille saa myös mielellään linkittää näytteitä aiemmista partio/työprojekteista.

Edellytämme mestareiltamme jonkin verran aikaisempaajohtamiskokemusta joko partiosta tai sen ulkopuolelta. Projektia tullaantyöstämään pitkälti etänä O365-ympäristössä, joten hyvät projektinhallintaidottulevat tarpeen.


Täytä hakemus