KV-pestihyvinvointikymppi (paripesti) Finnjamboree Kajo 2022

Kansainvälisyys pestitiimi, eli KV-työkkäri, vastaa omalta osaltaan siitä, että ulkomaalaisilla vierailla (samoajista aikuisiin) on onnistunut leirikokemus leiripestin osalta. KV-työkkäri koostuu tällä hetkellä kahdesta KV-pestimestarista ja on osa Kajon Kansainvälisyys-ryhmää, joka puolestaan kuuluu Osallistujat -osa-alueeseen. KV-työkkäriin haetaan nyt 2 kymppiä:


KV-pestihyvinointikymppi (paripesti) Finnjamboree Kajo 2022

KV-pestihyvinvointikymppipari suunnittelee leirinaikaisen pestituen toteuttamisen KV-vieraille ja toimii leirin aikana KV-pestihyvinvointitiimin tiiminjohtajina. Pestiin kuuluu tiimin rekrytoiminen yhteistyössä KV-pestimestarien kanssa. Pestituella tarkoitetaan kulttuurierojen tuomien haasteiden ennaltaehkäisyä, sekä leirillä tarvittaessa käytännön opastusta niin pestaajille kuin KV-pestiläisille. Pestituen keskeisiin tehtäviin leirillä kuuluu vierailu KV-pestiläisten pestipaikoilla kuulumisten kuulemista varten.

Lisäksi työpari suunnittelee ja tuottaa muun KV-työkkäritiimin kanssa, apunaan leirin HR-ryhmä, (etukäteis)materiaalia/koulutusta: Pestaajille mitä pitää muistaa KV-vieraiden pestaamisesta sekä KV-vieraille, mitä tulee muistaa suomalaisen leiripestin tekijöinä.

Pestiin kuuluu myös varmistaa, että leirille suunniteltu pestikokemuksen mittaaminen toimii KV:n näkökulmasta. Tämän osalta tehtävässä on rajapintaa Resurssien Analyysi & Palalutetiimiin. KV-pestihyvinvointikympit osallistuvat osaltaan loppuraportin kirjoittamiseen leirin jälkeen.

Pesti toteutetaan paripestinä. Pestiin voi hakea yksin tai yhdessä parin kanssa. Pesti sopii myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvalle partiolaiselle, joka on SP:n jäsen (koska työkalut vaativat partio-id:n).

Pesti tarjoaa:
 • Vauhdikkaan ja innostuneen tiimin
 • Kansainvälisen leirikokemuksen ja paljon uusia KV-ystäviä
 • Kokemusta suurleirin tekemisestä
 • Ongelmaratkaisutaitojen karttumista ja onnistumisia hankalissakin ihmisten välisissä tilanteissa
 • Tiiminjohtajakokemusta
 • Työskentelyn matriisiorganisaation kaltaisessa työyhteisössä
 • Kokemusta Microsoft Teams-alustan parissa työskentelystä
 • Tuen pestin hoitamiseen KV-työkkärin pestimestarien toimesta

Pesti alkaa syykuussa 2021 ja loppuu syksyllä 2022 loppuraportin kirjoittamiseen. Pestin toteuttaminen vaatii keskimäärin 2-4 tuntia per viikko ennen leiriä. KV-pestitiimin Teamskokouksia on noin kerran kuukaudessa, jonka lisäksi kannattaa varautua kokouksiin eri rajapintojen kanssa sekä aikaa itsenäiseen/parityöskentelyyn. Kajoa tehdään Teams-alustan avulla, jonka lisäksi KV-työkkäritiimi on ottanut työkalukseen myös WhatsAppin, joita oletetaan seurattavan säännöllisesti.

Lisätietoja antaa KV-pestimestarit Henni Varhimo (henni.varhimo@partio.fi) ja Lotta Holm (lotta.holm@scout.fi).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin toteuttamiseksi hakijalta toivotaan:
 • Intoa päästä tekemään leiriä kansainvälisten vieraidemme parissa
 • Kokemusta suomalaisista leiripesteistä ja niissä toimimisesta
 • Kokemusta kansainvälisyydestä sekä eri kulttuurien kohtaamisesta (esim. vaihto-oppilasvuosi, vaihto-opiskelijoiden isäntäperheenä toimiminen, opiskelijavaihto, IB-lukio tai muu vastaava koulutus, leirimatka ulkomaille, kansainvälinen työtiimi)
 • Organisointikykyä, ongelmanratkaisukykyä sekä stressinsietokykyä
 • Kokemusta tiimin vetämisestä (esim. lippukunnan johtajiston toiminta, kesäleirin ohjelmavastaava, työelämässä tiiminvetäjä tms.)
 • Kokemusta toimia erilaisten henkilöiden kanssa tiukoissakin tilanteissa
 • Sujuva suullinen ja kirjallinen englanti, muu kielitaito plussaa

Täytä hakemus