L-SP Aikuis- ja luottisryhmä, mentorointivastaava

Tule mukaan Aikuis- ja luottisryhmän toimintaan! Haemme ryhmäämme työparia mentorointivastaavalle.

Aikuis- ja luottisryhmän mentorointivastaava vastaa piirin mentorointiohjelmasta sekä mentorien ja aktorien tukemisesta. Piirin mentorointivastaavana pääset tukemaan lippukuntien vapaaehtoisten ja piiriluottisten kehittymistä pestissään.Pääset oppimaan uutta mentoroinnista menetelmänä. Pesti mahdollistaa ohjaamisen ja kouluttamisen taitojen kehittämisen. Sinulla on myös mahdollisuus halutessasi osallistua piirin edustajana SP:n mentorointiverkoston toimintaan. 

Tehtävät:

- vastaa mentorointiohjelman järjestämisestä lippukunnan vapaaehtoisille ja piiriluottiksille
- vastaa mentorien ja aktorien perehdyttämisestä ja tukemisesta
- suunnittelee ja toteuttaa mentorointiohjelman tapaamiset
- kehittää mentorointiohjelmaa sekä mentoroinnin materiaaleja
- vastaa mentorikoulutuksen järjestämisestäPestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Edellytykset ja osaaminen:

- kiinnostus mentorointiin, kouluttamiseen ja vapaaehtoisten tukemiseen
- innostus kehittää mentorointiohjelman työkaluja ja käytäntöjä
- osaamista hyödyntää olemassa olevia verkostoja mentorien rekrytoinneissa
- halukkuus sitoutua Aikuis- ja luottisryhmän kokouksiin ja toimintaan


Vaatimukset ajankäytölle:

Pestiin kesto on kaksi vuotta kerrallaan. Pestin kokonaiskesto on enimmillään kuusi vuotta (3 x 2 vuotta).

Ryhmän jäsenen on osallistuttava säännöllisin väliajoin ryhmän järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.
- noin 10 kokousta vuodessa
- yhteisiä tapahtumia vuodessa noin kolme (esim. Luottisseminaari, Lippukuntapäivä)
- kokousten välillä tapahtuva oman vastuualueen kehittäminen

Lisätiedot

Pesti alkaa heti, kun mahdollista. Uusille piirin luottamishenkilöille järjestettävä luottiskoulutus on edellytys piiriluottiksena toimimiselle. Seuraava luottiskoulutus järjestetään 3.10.2020. 

Lisätietoja pestistä saat Aikuis- ja luottisryhmän puheenjohtajalta Heidi Luodolta heidi.luoto@partio.fi sekä tulevalta työpariltasi, toiselta mentorointivastaavalta Eveliina Virtaselta eveliina.virtanen@partio.fi

Täytä hakemus