L-SP Lippukuntajaoston jäsen

Lippukuntajaosto toimii valmentajien ja ns. perusaluetyön rinnalla. Jaosto tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta lippukuntien arjessa ilmenneiden haasteiden ratkaisemisessa ja hiipuvien lippukuntien toiminnan elvyttämisessä. Jaoston apu perustuu lippukuntien toiveisiin ja erityistarpeisiin. Lippukuntajaosto toimii tiiviissä yhteistyössä valmentajajaoston ja valmentajien kanssa.

Jaoston jäsenenä tapaat lippukuntia erilaisissa tilanteissa, autat ja tuet hyödyntäen omia kokemuksiasi lippukuntatoiminnasta Jos jossain koet tekeväsi tärkeää työtä, tämä on se pesti :)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Lippukuntajaoston jäseneltä vaaditaan aikuista ikää, suoritettua partiojohtajakoulutusta ja kokemusta lippukuntatoiminnasta

Hyvä jaostolainen osaa kuunnella, kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa. Hänellä on taito ja mielenkiinto kohdata erilaisia ihmisiä sekä ongelmanratkaisukykyä ja valmiutta tukea lippukuntia erilaisissa haasteissa.
Täytä hakemus