L-SP Pestausvalmentaja

Pestausvalmentaja on piiriluottis, joka toimii hyvin lähellä lippukuntia. Pestausvalmentaja on osa oman alueensa aluetiimiä ja tukee yhdessä muun tiimin kanssa lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, pestijohtajaa ja ohjelmajohtajaa pestissään. Aluetiimi tuntee alueen lippukunnat ja niiden tilanteen. Pestausvalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii pestijohtaja, joka vastaa lippukunnan henkilöresursseista, vapaaehtoisten johtamisesta ja siitä, että näillä on mahdollisuus kehittyä pestissään

Pestausvalmentaja toimii sekä valmentamalla pestijohtajia johtajapestissään henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa pestijohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Pestausvalmentaja pitää yhteyttä alueensa pestijohtajiin, sekä välittää tietoa lippukuntien ja muiden piiritoimijoiden välillä. Lisäksi pestausvalmentaja on osa piirin valmentajajaostoa.

Ajankäytöllisesti pestiin kuuluvat valmentajaoston kokoukset 3 - 5 kertaa vuodessa, aluekokoukset (minimi 4 kertaa vuodessa) sekä henkilökohtainen valmennustyö alueen pestijohtajien kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestausvalmentaja on kiinnostunut ihmisten johtamisesta. Pestausvalmentajan pestiin kuuluu yhdessä alueensa lippukuntien kanssa pohtia, miten lippukuntien johtajaresurssit saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla ja miten kouluttautuminen ja pestit tukevat lippukunnan toimintaa. Valmentajan tulee olla käynyt PJ-peruskurssi. Pestin hoitajalta vaaditaan kykyä tulla toimeen erilaisten partiotoimijoiden kanssa sekä rohkeutta tarttua toimeen, kun sitä vaaditaan.

Lisätiedot

L-SP

Pestiin kuuluu valmentajakoulutus sekä pestijohtajakoulutuksestakin on hyötyä! Pestissä saa oppia ihmisten johtamista ja sopii erityisen hyvin HR-puolella työskentelevälle tai alaa opiskelevalle.

Lisätietoja valmentajajaoston pj Maikki Laukkanen

maija-liisa.laukkanen@partio.fi

Täytä hakemus