L-SP Tammileiri EA-mestari

Ensiavun päällikkönä vastaat yhdessä turvallisuuspäällikön kanssa ensiaputoiminnan toteutumisesta leirillä ja toimit ensiaputiimin esimiehenä.Ennen leiriä autat turvallisuuspäällikköä turvallisuussuunnitelman teossa ensiavun osalta ja tutustut suunnitelmaan. Autat tarvittaessa turvallisuuspäällikköä ja leirin johtajia ensiavun tarvitsemien materiaalien ja välineiden käyttöön saamisessa. Autat myös ensiaputiimin pestaamisessa. Tutustut yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa ohjelmalaaksojen sisältöihin ja suurten ohjelmien ajankohtiin, jotta tarvittava ensiapuhenkilöstö osataan ennakoivasti ottaa vuoroon ja sijoittaa paikoilleen, osallistut muutenkin ensiaputiimin työvuorojen suunnitteluun.Leirin aikana toimit yhtenä ensiaputiimin jäsenenä ja huolehdit tarpeellisen tiedon jakamisesta ensiaputiimille (työvuorot, suurten siirtymien toteutukset ja ohjelmalaaksot joissa pitää olla paikalla, jne.).Leirin jälkeen osallistut loppuraportin tekoon ensiavun toiminnan osalta yhdessä turvallisuuspäällikön ja turvamestarin kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

18 vuoden ikäTerveyden pätevyysKokemus leirin ensiavussa työskentelystä katsotaan eduksi.
Sinulla on suoritettuna Turvallisesti yhdessä-koulutusPystyt mahdollisuuksien mukaan osallistumaan rakennus- ja purkuleiriin.

Lisätiedot

Turvapäällikkö Anniina Talvinen anniina.talvinen@partio.fi

Täytä hakemus