L-SP Tammileiri Somen sisällöntuottaja

Laadukkaan somesisällön tuottaminen Tammileirin eri kanaviin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kokemus partioviestinnästä katsotaan eduksi, sekä motivaatio ja halu oppia uutta.

Lisätiedot

Mediamestari Anna Käyhkö anna.kayhko@partio.fi

Täytä hakemus