L-SP Toimitusjaoston puheenjohtaja

  • Toimitusjaoston puheenjohtaja vastaa jaoston toiminnasta ja toimii tiiviissä yhteistyössä Repolaisen sisällöstä vastaavan päätoimittajan kanssa.

  • Puheenjohtaja huolehtii toimitusjaoston säännöllisestä kokoontumisesta ja jaoston toiminnan suunnittelusta ja raportoinnista

  • Toimitusjaosto on piirin viestintä- ja markkinointiryhmän alapuolella toimiva itsenäinen jaosto, jonka päätehtävä on toimittaa journalistista sisältöä piirin jäsenlehti Repolaiseen

  • Toimitusjaoston puheenjohtaja järjestää jaoston kokouksen 6-8 kertaa vuodessa, johtaa jaoston toiminnansuunnittelun ja budjetoinnin sekä edustaa jaostoaan viestintä- ja markkinointiryhmän kokouksessa noin kerran kuukaudessa

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

  • Sinulla on aiempaa johtamiskokemusta
  • Olet hyvä organisoimaan ja järjestämään asioita
  • Olet kiinnostunut journalismista ja lehtien tekemisestä
  • Kanssasi on helppo tehdä yhteistyötä ja tulla toimeen

Lisätiedot

Lisätietoja antaa piirin viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtaja Maria Ojanen, p.050 381 2063

Täytä hakemus