Lapin lippukuntia tukemaan: Pestausvalmentaja

Etsimme sinua, joka olet sydämeltäsi edelläkävijä ja valmis kehittämään piirissä uudenlaista toimintaa, joka tukee piirimme lippukuntia parhaalla mahdollisella tavalla. Olet valmis viemään uutta johtajamallia piirin lippukuntiin ja vierailemaan niissä haastamalla ja tukemalla heitä toiminnan kehittämisessä ja uuden johtajamallin käyttöönotossa. Valmentaja vierailee lippukunnissa säännöllisesti.


Pestivalmentaja toimii lippukuntatuen ryhmässä ja tukee yhdessä lippukunta- ja ohjelmavalmentajan kanssa oman alueensa lippukuntien johtokolmikkoja.


Pestivalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii pestijohtaja, joka johtaa lippukunnan vapaaehtoisia. Pestivalmentaja mm. valmentaa pestijohtajia pestijärjestelmän käytössä, johtajiston kouluttautumissuunnittelussa ja lippukunnan henkilöstöresurssien johtamisessa ja kehittämisessä. Pestivalmentaja pitää yhteyttä alueensa pestijohtajiin, valmentaa ja tukee heitä heidän omassa johtajapestissään.


Tämä pesti on hyvä mahdollisuus olla lähellä käytännön partiota sitoutumatta kuitenkaan lippukunnan viikkotoimintaan. Oman ajankäyttönsä pystyy suunnittelemaan pääosin itse. Toivomme kuitenkin halua ja valmiutta osallistua pestiä tukeviin tapahtumiin, joista tärkeimpiä ovat Lapin luottisten omat luistotapahtumat (viikonloppu tammi- ja elokuussa) sekä SP:n laajennetut valiokunnat (kaksi viikonloppua vuodessa).


Suomen Partiolaiset järjestää valmentajakoulutuksen, jonka Lapin Partiolaiset ry kustantaa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestausvalmentajan tulee olla aikuinen 23 + v.

Hyvä valmentaja osaa kuunnella, kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa. Hänellä on taito ja mielenkiinto kohdata erilaisia ihmisiä sekä ongelmanratkaisukykyä ja valmiutta tukea lippukuntia erilaisissa haasteissa. Valmentajalla tulee myös olla omakohtaista kokemusta erilaisista partiopesteistä lippukunnassa.

Toivomme sitoutumista tehtävään koko pestin ajaksi eli lähtökohtaisesti vuoden 2023 loppuun saakka. Lisäksi odotamme, että haluat osallistua pestiä tukeviin tapahtumiin, joista tärkeimpiä ovat Lapin luottisten omat luistotapahtumat (viikonloppu tammi- ja elokuussa) sekä SP:n laajennetut valiokunnat (kaksi viikonloppua vuodessa).

Täytä hakemus