Ledarstödsgruppen, gruppmedlem

Läng på uppdrag: 1 år

Ledarstödsgruppen vill att alla trivs och har det bra! Ledarstödet brinner för att stöda ledare så att de utvecklas, lyckas och mår bra i sina uppdrag. Vi vill jobba på att få en fin och positiv attityd bland våra ledare och i kårerna och föregår alltid med gott exempel! Gruppen koordinerar och stöder övriga verksamhetsområden i ledarskaps- och ledarvårdsfrågor. Vi utvecklar verktyg som får saker och ting att rulla smidigare och handslag har en speciell plats i våra hjärtan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


I uppdraget ska du vara den som aktivt jobbar för att utveckla förbundets introduktions- och rekryteringsprocesser av förtroendevalda. Redan nu finns det färdiga riktlinjer att utgå ifrån, men vi behöver dig som vill fördjupa dig i hur vi kan ha en mer öppen och inkluderande rekrytering och smidigare introduktion av förtroendevalda. Du jobbar tätt ihop med ledarkoordinatorn och övriga medlemmar i ditt team.

Som gruppmedlem med ansvar för uppdragsprocesser kommer du jobba med något av följande:
 • Jobba för att skapa en scoutkultur med frivilliga som har hållbara uppdrag och är motiverade i sina uppdrag.
 • Ta till vara scoutstig-tänket och utveckla det i förbundet.
 • Synliggöra de nya handslagsbottnen i förbundet (kår- och förbundsnivå) och följa upp användningen av de (förbundsnivå).
 • Implementera verktyg som fungerar som stöd i uppdraget t.ex. uppdragsnyckeln och utveckling inom uppdraget.
 • Synliggöra och utveckla användningen av Uppdragsbörsen inom förbundet
 • Följa upp nya tillsatta förtroendevalda och deras introduktion till uppdraget.
 • Utveckla förbundets rekryteringsprocesser (av förtroendevalda) och implementera de
Vad förväntar vi oss av dig?
 • Det är till din fördel om du har erfarenhet eller intresse av HR-uppgifter, men inget krav.
 • Ett intresse och vilja att utveckla förbundets introduktionsprocesser.
 • Uppdraget kräver deltagande i gruppens möten (ca 1 gg/månad förutom under sommaren) och veckoslutsevenemang (2–3/termin). Därtill eget arbete eller arbete i team mellan mötena.
 • När du bär förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur Förbundets-perspektiv.
 • Scoutledarfullmakt (bra, men inte nödvändigt)
 • Tryggt tillsammans-utbildning

Lisätiedot

Du får stöd i ditt uppdrag av:
 • Ditt arbetspar/team inom ramen för uppdraget (vi söker två eller flera för detta uppdrag)       
 • Grupptrion: gruppordförande, ledarkoordinatorn och ansvarig styrelsemedlem
 • Ledarstödsgruppens andra medlemmar
 • FiSSc:s redan nu gjorda verktyg och stödmaterial
 • Fortsättningsutbildning, exempelvis coachutbildningen eller deltagande i mentorprogrammet
Vad ger vi dig?
 • Möjlighet att utveckla och anpassa uppdraget enligt eget intresse, uppdraget innehåll kan definieras närmare under det inledande handslaget.   
 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier.
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom FiSSc. 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag. 
 • Rätt att få bära en förbundshalsduk.
 • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar.

Täytä hakemus