Ledarstödsgruppen, gruppmedlem med ansvar för trivsel

Uppdragets innehåll i korthet:

Ledarstödsgruppen vill att alla trivs och har det bra! Gruppen stöder de vuxna i scouting, där scoutprogrammet tar slut. Till gruppens uppgifter hör att stöda ledare så att de utvecklas, lyckas och mår bra i sina uppdrag. Vi vill jobba på att få en fin och positiv attityd bland våra ledare och i kårerna och föregår alltid med gott exempel! Gruppen koordinerar och stöder övriga verksamhetsområden i ledarskaps- och ledarvårdsfrågor. Vi utvecklar verktyg som får saker och ting att rulla smidigare och handslag har en speciell plats i våra hjärtan.

Gruppmedlem med ansvar för trivsel ansvara för att främja trygg, jämlik och inkluderande scouting för alla. Vi vill att kårerna ska ha de verktyg och det stöd som behövs för att kunna erbjuda alla medlemmar en trygg hobby, och att alla evenemang och all verksamhet i förbundet ska vara trygg och inkluderande, och att alla ska känna sig välkomna.

Du får i uppdraget vara med och stöda kårer och staber i trivselfrågor. Vi följer upp varför scouter slutar i verksamheten, och granskar verksamheten ur ett trivselperspektiv. Vi uppmuntrar kårer och staber att använda planen för respektfullt beteende i sin verksamhet, och jobbar för att alla ledare i förbundet ska ha gått webbutbildningen Tryggt tillsammans. Vi stöder kårernas trygghetspersoner och arbetar för att det i varje kår finns en trygghetsperson som känner till vad uppdraget går ut på. Vi bidrar med och skapar tips och material för att skapa en god gruppanda.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdraget kräver (i tid):

Möten med gruppen hålls ca en gång per månad, med undantag för sommaren. Arbetet mellan mötena kan kräva några kvällar i månaden, ibland även veckoslut. Utöver gruppmötena kan mindre projekt kräva en del tid beroende på vad gruppen jobbar för.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Du är intresserad av att jobba för att scoutingen ska vara en trivsam och trygg hobby för alla
 • Du är empatisk och anser att alla scouter är lika värda och välkomna i verksamheten
 • Du fungerar tillsammans med de övriga gruppmedlemmarna som kontaktperson för kårer som behöver stöd i situationer av osakligt beteende
 • Du är aktiv, ansvarstagande och samarbetsvillig
 • Du är med och marknadsför gruppens arbete (t.ex. på scoutledarträffar)
 • Du har nya idéer och tankar samt en vilja av att jobba för scoutingen, dess värderingar och världsfred
 • Du förväntas delta i vårseminarium. Ett introduktionsseminarium som ordnas årligen (22-23.2022) för alla förtroendevalda i FiSSc, det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjligheten att skapa nya kontakter inom vår organisation 
 • Möjlighet att få påverka i trivselfrågor i förbundet 
 • Utmana dig själv och utveckla dina ledarskapsfärdigheter 
 • Påverka förbundets verksamhetsrutiner och handlingssätt 

Täytä hakemus