Leirilippukunnanjohtaja, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2023

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. Llpkj-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia (15-20 leirilippukuntaa). Leirilippukunnanjohtajaksi hakevan tulee olla vähintään 22-vuotias jamboreevuonne (2023). Tehtävään voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona. Leirilippukunnanjohtajanelikot muodostetaan pääsääntöisesti toiveiden ja maantieteellisten sijaintien mukaan.

Leirilippukunnanjohtajien vastuulla on
- Järjestää leirilippukunnalle kolme ennakkotapaamista ennen leiriä ja yksi leirin jälkeen.
- Huolehtia leiriläisten ryhmäytymisestä sekä huolehtia heidän ja huoltajien tiedonsaannista.
- Toimia leiriläisten lähijohtajina koko jamboreeprosessin ajan.
- Huolehtia siitä, että jamboreen aikana koko leirilippukunnan arki pyörii.
- Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten hyvinvoinnista
- Leirilippukunnanjohtajat (kuten ISTit ja muut aikuiset) toimivat matkoilla leiriläisten lähijohtajina vastaten omalta osaltaan matkan turvallisuudesta.

Leirilippukkunnanjohtajana:
- Pääset mahdollistamaan leiriläisille ainutlaatuisen kokemuksen
- Tiedät varmasti, mitä tulet jamboreella tekemään
- Pääset osallistumaan leiriläisten kanssa ohjelmiin ja näkemään leiriä laajasti
- Saat arvokasta projektityöskentely- ja projektijohtamiskokemusta
- Saat tueksesi kaksi leirilippukuntamestaria ja osallistujatiimin

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Edellytettävä kokemus ja osaaminen:
- Vähintään 22v. ikä jamboreevuonna
- Aiempi jamboreekokemus katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätön
- Kyky soveltaa partion kasvatustavoitteita
- Organisointikykyä ja johtamistaitoa
- Suoritettu partiojohtajan peruskurssi tai sopimus sen suorittamisesta projektin aikana
- Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä
- Kokemusta nuorten ohjaamisesta tai johtamisesta
- Englanninkielentaito
- Huomaathan, että leirialue on suuri ja pestissä tulee pystyä liikkumaan runsaasti (noin 15km) päivittäin

Pestin pituus on maaliskuu 2022 - lokakuu 2023.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpinä aikoina (loppukevät 23) todennököisesti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita suuria pestejä. Pesti alkaa alkuvuodesta 2022. Leirilippukunnanjohtajan ajasta suurin osa menee ennakkotapaamisten suunnitteluun ja toteutukseen sekä leiriläisten ja huoltajien tiedottamiseen ja heidän kysymyksiinsä vastaamiseen. Leirilippukunnanjohtajille järjestetään kolme tapaamista/koulutusta ennen jamboreeta, jonka lisäksi kerran kuukaudessa on etäkokous, johon osallistuu vähintään osa nelikosta.

Kun haet pestiin, kirjoita perustelu-kohtaan, miksi haluat leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaa myös lomakkeella kysyttyihin lisäkysymyksiin ja liitä mukaan partio-cv (suoraan kuksasta tai tee oma).

Lisätiedot

Kaikki leirilippukunnanjohtajaksi hakevat haastatellaan. Leirilippukunnanjohtajien haastattelusta ja pestauksesta vastaa Suomen jamboreejoukkueen osallistujatiimi. Lisätietoja voit kysyä osallistujapäälliköiltä Pia Aalto (pia.aalto@partio.fi, 0407286800) ja Anna Kronlund (anna.kronlund@partio.fi, 0400666889).

Täytä hakemus