Leiripalomestari – Finnjamboree Kajo 2022

Leiripalomestari vastaa Kajon leiripalokunnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä turvallisuuspäälliköiden kanssa. Leiripalomestari hoitaa omalta osaltaan viranomaisyhteistyötä turvallisuuspäälliköiden kanssa sovitusti.

Leiripalomestari vastaa leirin turvallisuussuunnitelman laadinnasta yhdessä turvamestareiden ja sairaalamestareiden kanssa.

Pesti alkaa 2/2020 ja päättyy syksyllä 2022.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Leiripalomestarilta edellytetään pelastusalan ammattitutkintoa (pelastaja, alipäällystö tai päällystö) tai sopimuspalokunnan päällikkökurssia.

Arvostamme kokemusta suurleirien tai muiden suurtapahtumien leiripalokunnan toiminnasta.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antaa:

Turvallisuuspäällikkö Aleksi Mertsalmi aleksi.mertsalmi@partio.fi


Täytä hakemus