LP Aluetuesta vastaava hallituksen jäsen

Alueryhmä (aiemmin lippukuntatuki) tukee piirin lippukuntien toimintaa. Aluetuen organisaatio rakentuu lippukuntatuen, kasvun ja moninaisuuden osa-alueista. Aluetuesta vastaava osallistuu aktiivisesti piirihallituksen yhteiseen työskentelyyn ja toimii tiiviiissä yhteistyössä piirin järjestökoordinaattorin kanssa.

Aluetuesta vastaava piirihallituksen jäsen
- ohjaa, kehittää ja johtaa aluetuen ryhmän toimintaa
- Vastaa piirin lippukuntatuen kehittämisestä
- Vastaa toiminnanalan toimintasuunnitelman ja budjetin laadinnasta sekä toteuttamisen seurannasta
- Koordinoi tarvittaessa muita aluetuen alaisuuteen kuuluvia projekteja ja ryhmiä (tukee esim. erilaisien kampanjoiden toteuttamista)
- osallistuu Suomen Partiolaisten laajennetun aluevaliokunnan toimintaan

Tukena sinulla on pestissäsi toiminnanalasi muut tekijät, piirihallitus ja piiritoimiston järjestökoordinaattori.

Piirihallituksen jäsenetvalitaan sääntöjen mukaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt haettavan aluetuesta vastaavan hallituksen jäsenen kausi on 1.1.2023-31.12.2024. Käytännössä pestiinperehdyttäminen alkaa kuitenkin jo kautta edeltävän marras-joulukuun aikana javäistyvän piirihallituksen jäsenen toivotaan tarvittaessa jatkavan seuraajansaperehdytystä vielä omaa kauttaan seuraavan tammikuun aikana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Iloinen asenne, sitoutuminen pestiin ja halu tukea piirin lippukuntia on tärkeintä tässä pestissä!

Ajallisesti pesti vaatii viikoittaista työskentelyä. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin viisi keväällä ja viisi syksyllä.

Aluetuesta vastaavana hallituksen jäsenenä johdat sekä itseäsi että muita. Pestissä tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä osaaminen lippukuntien tukemisesta, valmentamisesta, moninaisuus- tai kasvutyöstä katsotaan eduksi. Tarvittavaa kokemusta on voinut kertyä esimerkiksi johtokolmikkopestissä, valmentajana, luotsina tai jostain projektista.

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa:
- lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja Essi Kuure, essi.kuure@partio.fi
- piirin järjestökoordinaattori Linda Turunen, linda.turunen@partio.fi/ 040-833 8556.

Asettumalla ehdolle viimeistään 30.9.2022 voidaan ehdokkaan näkyvyys piirin viestinnässä (nettisivuilla ja somessa) varmistaa. Myöhemmin ehdolle asettuneillekin pyritään saamaan jotain näkyvyyttä piirin kanavilla, mutta mitä lähempänä vaaleja asettuu ehdolle, sitä vähemmän näkyvyyttä voidaan taata.

Pestiin asetutaan ehdolle täyttämällä pestihakemus piirin nettisivuilla. Vastaathan pestihakemuksen perusteluihin seuraaviin kysymyksiin. Vastauksista kootaan ehdokasesittely piirin nettisivuille (esittely tulee ehdokkaalle luettavaksi ennen julkaisua).
1. Kuka olet, mistä tulet? Esittele itsesi.
2. Kerro oman partiopolkusi kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä.
3. Mitä haluaisit edistää piirissä, miksi sinut tulisi valita hakemaasi pestiin?
4. Millaisissa tilanteissa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?
5. Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä.

Varsinaisen valinnan hallituksen jäsenistä (ml. piirinjohtajat) tekee piirin syyskokous 29.10.2022.

Täytä hakemus