LP Koulutuksesta vastaava piirihallituksen jäsen

Koulutusryhmä vastaa koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten järjestämisestä piirin alueella, tukee ja ohjaa lippukuntia omien koulutusten järjestämisessä sekä antaa vapaaehtoisille eväitä pestissä jaksamisessa ja kehittymisessä. Koulutuksesta vastaavana osallistut aktiivisesti yhteiseen hallitustyöskentelyyn ja johdat koulutuksen toiminnanalaa yhdessä koulutusryhmän puheenjohtajan kanssa.

Koulutuksesta vastaavan piirihallituksen jäsenen tehtävänä on:
- johtaa koulutusryhmän toiminnansuunnittelua ja budjetointia sekä suunnitellun toiminnan laadukasta toteuttamista ja seurantaa yhdessä koulutusryhmän puheenjohtajan kanssa
-tarvittaessa pestata koulutusryhmän puheenjohtaja
-varmistaa partion koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten toteutuminen piirin alueella yhdessä koulutusohjaajien kanssa
-ylläpitää yhteistyötä muiden piirin toiminnanalojen kanssa
-toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä koulutuksen ja vapaaehtoistuen asioissa, ylläpitää yhteyttä SP:n koulutusryhmään sekä osallistua SP:n laajennetun vapaaehtoistuenvaliokunnan toimintaan

Tukena sinulla on pestissäsi toiminnanalasi muut tekijät, piirihallitus ja piirin järjestökoordinaattori.

Piirihallituksen jäsenetvalitaan sääntöjen mukaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt haettavan koulutuksesta vastaavana piirihallituksen jäsenen kausi on 1.1.2023-31.12.2024. Käytännössä pestiinperehdyttäminen alkaa kuitenkin jo kautta edeltävän marras-joulukuun aikana javäistyvän piirihallituksen jäsenen toivotaan tarvittaessa jatkavan seuraajansaperehdytystä vielä omaa kauttaan seuraavan tammikuun aikana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tärkeintä pestissä on innokkuus oppia ja tarttua toimeen. Partion koulutusjärjestelmän tuntemus ja omakohtainen kokemus sekä kouluttajana että koulutettavana olemisesta ovat avuksi tehtävän hoitamisessa.

Ajallisesti pesti vaatii todennäköisesti viikoittaista työskentelyä. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin viisi keväällä ja viisi syksyllä.

Koulutuksesta vastaavana hallituksen jäsenenä johdat sekä itseäsi että muita ja pestissä tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä osaaminen vapaaehtoistuen parissa katsotaan eduksi. Tarvittavaa kokemusta on voinut kertyä esimerkiksi pestijohtajan, valmentajan tai luotsin pestistä, kouluttamisesta tai jostain projektista.

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa:
- koulutuksesta vastaava piirihallituksen jäsen Kimmo "Kipe" Vääriskoski" kimmo.vaariskoski@partio.fi
- piirin järjestökoordinaattori Linda Turunen, linda.turunen@partio.fi/ 040-833 8556.

Asettumalla ehdolle viimeistään 30.9.2022 voidaan ehdokkaan näkyvyys piirin viestinnässä (nettisivuilla ja somessa) varmistaa. Myöhemmin ehdolle asettuneillekin pyritään saamaan jotain näkyvyyttä piirin kanavilla, mutta mitä lähempänä vaaleja asettuu ehdolle, sitä vähemmän näkyvyyttä voidaan taata.

Pestiin asetutaan ehdolle täyttämällä pestihakemus piirin nettisivuilla. Vastaathan pestihakemuksen perusteluihin seuraaviin kysymyksiin. Vastauksista kootaan ehdokasesittely piirin nettisivuille (esittely tulee ehdokkaalle luettavaksi ennen julkaisua).
1. Kuka olet, mistä tulet? Esittele itsesi.
2. Kerro oman partiopolkusi kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä.
3. Mitä haluaisit edistää piirissä, miksi sinut tulisi valita hakemaasi pestiin?
4. Millaisissa tilanteissa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?
5. Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä.

Varsinaisen valinnan hallituksen jäsenistä (ml. piirinjohtajat) tekee piirin syyskokous 29.10.2022.

Täytä hakemus