LP Piirin puheenjohtaja eli piirinjohtaja

Piirinjohtajan pesti sopii henkilölle, jolla on intoa ja motivaatiota viedä piirin toimintaa eteenpäin ja jolla on kokemusta johtamisesta sekä partiotoiminnasta. Pesti on tekijälleen antoisa ja kehittävä vieden toki oman aikansa: muutamalla tunnilla viikossa tekee jo kuitenkin todella paljon. Lisäksi pestiin kuuluu sekä keväisin että syksyisin muutama viikonloppu erilaisia seminaareja ja tapahtumia: arvio on noin viisi viikonloppua sekä keväällä että syksyllä ja yksi kesällä.

Piirinjohtaja johtaa piirin toimintaa, edustaa piiriä sekä vastaa piirin varsinaisen kokouksen päättämän toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisessa apunaan piirihallituksen jäsenet. Piirinjohtaja kutsuu piirihallituksen kokoukset koolle ja johtaa puhetta piirihallituksen kokouksissa. Piirinjohtajan sijaisena toimii tarvittaessa piirin varajohtaja.

Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja jakavat keskenään seuraavat tehtävät:
- piirin toiminnan johtaminen (vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja toiminnan arviointi)
- strategia-asiakirjan valmistelu ja sen toteuttamisen johtaminen
- partioliikkeen yhteisten linjausten ja teemojen toteuttamisen johtaminen
- vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta
- piirihallituksen jäsenten perehdyttäminen, johtaminen, osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen pestien periaatteiden mukaisesti
- piirin edustaminen
- sekä tehtävät, jotka eivät kuulu yhdenkään toiminnanalan kokonaisuuteen tai jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä tulee käsitellä koko hallituksen

Pestissä tehdään paljon itsenäisesti ja piirin varajohtajan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään vahvasti piirihallituksen, luottisryhmien puheenjohtajien ja piirin työntekijän kanssa. Piirin työntekijä toimii myös piirihallituksen sihteerinä. Yksin ei siis tarvitse tätäkään hommaa tehdä! Piirinjohtajat tekevät myös valtakunnallisesti yhteistyötä - vertaistukea ja vinkkejä on siis jaossa koko Suomen mitalta! Edellinen piirinjohtaja perehdyttää seuraajaansa tehtävään. Perehdytystä on luvassa myös Suomen Partiolaisilta.

Piirinjohtaja valitaan sääntöjen mukaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt haettavan piirinjohtajan kausi on 1.1.2023-31.12.2024. Käytännössä pestiin perehdyttäminen alkaa kuitenkin jo kautta edeltävän marras-joulukuun aikana ja väistyvän puheenjohtajan toivotaan tarvittaessa jatkavan seuraajansa perehdytystä vielä kauttaan seuraavan tammikuun aikana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vaikka kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi ja pesti kasvattaa tekijäänsä, on johtamiskokemuksesta, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisesta ja hallitsemisesta, yhteistyötaidoista ja itsensä johtamisen taidoista tässä pestissä ehdottomasti hyötyä. Tärkeää on myös uskaltaa pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee. Partionjohtajan peruskurssi tulee olla suoritettuna ja pj-jatkokurssistakin on hyötyä, mutta ne eivät ole vaatimuksia piirinjohtajana toimimiseen. Esimerkiksi johtokolmikkopestissä toimiminen ja partion toiminnan tunteminen antavat myös hyvät valmiudet piirinjohtajan pestiin.

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa piirin työvaliokunta
- piirinjohtaja Tommi Saatio, tommi.saatio@partio.fi
- piirin varajohtaja Soile Koivuranta, soile.koivuranta@partio.fi
- piirin järjestökoordinaattori Linda Turunen, linda.turunen@partio.fi/ 040-833 8556.

Piirin toimintaohjesääntö, piirin säännöt.

Asettumalla ehdolle viimeistään 30.9.2022 voidaan ehdokkaan näkyvyys piirin viestinnässä (nettisivuilla ja somessa) varmistaa. Myöhemmin ehdolle asettuneillekin pyritään saamaan jotain näkyvyyttä piirin kanavilla, mutta mitä lähempänä vaaleja asettuu ehdolle, sitä vähemmän näkyvyyttä voidaan taata.

Pestiin asetutaan ehdolle täyttämällä pestihakemus piirin nettisivuilla. Vastaathan pestihakemuksen perusteluihin seuraaviin kysymyksiin. Vastauksista kootaan ehdokasesittely piirin nettisivuille (esittely tulee ehdokkaalle luettavaksi ennen julkaisua).
1. Kuka olet, mistä tulet? Esittele itsesi.
2. Kerro oman partiopolkusi kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä.
3. Mitä haluaisit edistää piirissä, miksi sinut tulisi valita hakemaasi pestiin?
4. Millaisissa tilanteissa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?
5. Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä.

Varsinaisen valinnan hallituksen jäsenistä (ml. piirinjohtajat) tekee piirin syyskokous 29.10.2022.

Täytä hakemus