LP Puheenjohtaja lippukuntatuen ryhmälle

Ryhmän keskeinen tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä kaikille ikäkausille.

Ryhmän puheenjohtajana
  • kutsut lippukuntatuen ryhmän koolle ja johdat sen toimintaa
  • pestaat ryhmän jäseniä ja autat heitä onnistumaan
  • edustat piiriä toiminnanalan laajennetussa valiokunnassa eli muiden piirien samasta asiasta vastaavien ihmisten kokoontumisissa
  • olet mukana piirin toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelussa yhdessä muiden toimintaryhmien kanssa
  • saat tukea piirinjohtajilta ja -hallitukselta, toimistolta/ työntekijältä, omalta ryhmältäsi ja laajennetulta valiokunnalta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Toivomme sinun olevan vähintään 18-vuotias ja tuntevan partio-ohjelman yleisellä tasolla. Partiojohtajaperuskurssi tai valmius sen käymiseen auttavat onnistumaan pestissä.

Tärkeimmät ominaisuudet pestiin ovat kuitenkin
  • halu tukea lappilaisia lippukuntia
  • kiinnostus piiriryhmän johtamiseen
  • partio-ohjelman yleinen tuntemus
  • sitoutuminen pestiin (lähtökohtaisesti pesti kestää vuoden 2023 loppuun)
  • halu ja valmius osallistua ryhmän omien kokousten lisäksi pestiin liittyviin tapahtumiin, tärkeimpinä Lapin piiriluottisten omat luistotapahtumat (viikonloput tammi- ja elokuussa) sekä laajennetut valiokunnat (viikonloput maalis- ja loka-marraskuussa)
Täytä hakemus