Luotsausmestari, Finnjamboree Kajo 2022

Kajolla luotsaaminen koskettaa jokaista ikäkausiin kuuluvaa nuorta, ja kun projektin loppuraportti tallentuu lopulta valmiina internetavaruuteen, on luotsaaminen partiossa parempaa kuin koskaan. Kasvatuksen kehittämötiimi hakee joukkoonsa kahta luotsausmestaria tai -mestariparia varmistamaan, että jokainen nuori saa tilaisuuden kehittyä vapaaehtoistehtävissään projektin ja leirin aikana. Kehittämötiimi keskittyy Kajolla tukemaan yksilöiden osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia leiriarjessa. Luotsaamisen lisäksi tiimi vastaa projektissa muun muassa osaamisen tunnistamisesta ja ohjaamattomasta vapaa-ajasta.


Kajon luotsausmestarina pääset mahdollistamaan tuhansille nuorille hyviä, kehittäviä kohtaamisia tukevien aikuisten kanssa, tarjoamaan lukuisille aikuisille positiivisia kokemuksia luotsina toimimisesta ja kehittämään luotsausta yhä paremmaksi partiossa. Tehtäviisi kuuluu luotsitiimin rekrytointi ja johtaminen, tiimityöskentely muiden Kehittämön mestareiden kanssa ja leirin luotsien kouluttaminen ja tukeminen yhdessä tiimisi kanssa.


Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pestissä toimiminen vaatii itsenäistä työskentelyä, oman tiimin johtamista, osallistumista kehittämötiimin kokouksiin 1-2 kertaa kuukaudessa ja runsaasti rajapintatyöskentelyä muiden projektin osa-alueiden kanssa.


Lisätietoja ilolla antaa kehittämöpäällikkö Niilo Karjalainen (niilo.karjalainen@partio.fi / 040 575 9364)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Luotsausmestarin pestissä on oleellista tuntea partion luotsaamismalli. Lisäksi partio-ohjelman tunteminen on varmasti eduksi. Oman tiimisi johtajana tarvitset myös rekrytointi- ja johtamistaitoja. Tärkeintä kehittämötiimissä kuitenkin on kiinnostus toiminnan kehittämiseen, yksilöiden kehittymisen tukemiseen ja halu jättää jälkensä partioon projektin jälkeenkin.

Täytä hakemus