Mångfaldsgruppen, gruppmedlem med ansvar för programevenemang och förbundsläger

I mångfaldsgruppen ansvarar du för att, med stöd av de övriga gruppmedlemmarna
 • Stöda staben för förbundslägret 2020 i mångfald och tillgänglighet
 • Samarbeta med programgruppen och ledarstödsgruppen i att genomföra beställningskurser i Psykisk första hjälp
 • Tillsammans med de övriga medlemmarna i mångfaldsgruppen utveckla en tillgänglighetsstämpel för evenemang inom FiSSc och pilotera den under hösten 2019 (grundutbildning för scoutledare 11-13.10 och 22-24.11)
 • Tillsammans med de övriga medlemmarna i mångfaldsgruppen stöda förbundet i att implementera FiSSc:s jämlikhetsplanen
 • Tillsammans med de övriga medlemmarna i mångfaldsgruppen ta fram en process för att följa upp och utvärdera implementeringen av FiSSc:s jämlikhetsplan
 • Delta i FS utbildning om hur en ledare kan stöda barn i behov av särskilt stöd att delta i scouterna
 • Tillsammans med övriga medlemmar ur mångfaldsgruppen facilitera Femstegsmodellen under Vårsemi 2019

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdraget kräver (i tid):

Möten och träffar ca. 1 gång imånaden, med undantag för sommaren. Dessutom innefattar uppdraget självständigtarbete eller arbete i smågrupp mellan mötena, enligt överenskommelse.

Enligt intresse även seminarieroch nationella träffar under veckoslut.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Intresse för gruppens verksamhetsområde och gärna lite kännedom om området
 • En vilja att främja tillgänglighet, jämlikhet och inklusion i scoutingen i Svenskfinland
 • Intresse för att utveckla scoutingen i Svenskfinland i enlighet med scoutingens värderingar och förbundets jämlikhetsplan
 • Aktivt deltagande i gruppens egna möten och möten med andra grupper och därtill en del annat arbete enligt överenskommelse.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att utmana dig själv och utveckla dina ledarskapsfärdigheter
 • Möjlighet att påverka i ett stort förbund
 • Möjlighet att lära känna nya vänner och skaffa dig kontakter inom scoutingen
 • Möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i mångfaldsfrågor
 • Möjlighet att påverka förbundets verksamhetsrutiner och handlingssätt

Täytä hakemus