Markkinointipäällikkö, Suomen joukkue, Eurojamboree 2020

Johtoryhmähaku Eurojamboreelle 2020 Puolaanon nyt käynnissä!

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistäpartiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan EurojamboreellePuolaan kesällä 2020. Suomen joukkueen kooksi on kaavailtu n. 500 partiolaista.Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa onsekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinenpartiokokemus.

Ainutlaatuisen kansainvälisenleirimatkaprojektin brändin ja monikanavaisen markkinoinnin suunnittelu jatoteutuksen johtaminen ennakkomarkkinoinnista leirin jälkeen tapahtuvaanmarkkinointiin

Projektin osallistujaviestinnänsuunnittelu ja toteutuksen johtaminen

Partiokentän osallistaminen jamboreentunnelmaan laajasti ja näyttävästi

Positiivisenilmapiirin ja pöhinän luominen

Projektintavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muunjohtoryhmän kanssa.

Päällikkö rekrytoitarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:njäsenet)


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestivaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtäaikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussamerkittävää ajankäyttöä.

Pesti ei edellytä kykyä lähteäPuolaan varsinaiselle leirille.

Pestissä tarvittavattaidot tai kokemus:

Vahvaa osaamista brändäämisestä,markkinoinnista ja viestinnästä

Kokemusta markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta

Organisointikykyäja johtamistaitoja

Kykyä ottaa vastuutaja omistajuutta projektista

Kykyätyöskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Sujuvaa englanninkielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Pestissä pääsee oppimaan:

Projektiosaamista, suuren projektin markkinoinninja viestinnän johtamista

Kansainvälisessäpartioympäristössä toimimista

Yhteistyötaitojaja ihmisten johtamista


Täytä hakemus