Matlagare på Psykiska första hjälpen-kursen 11-12.3 i Jakobstad

Vi söker en-två matlagare som planerar, köper ingredienser och tillreder näringsrik, vegetarisk och god mat för deltagare och dragare (sammanlagt kring 15 personer) på psykiska första hjälpen-kursen som ordnas 11-12.3 i Jakobstad. De måltider som tillreds på kursen är morgonmål, lunch och mellanmål båda dagarna (inga middagar eller kvällsmat). Matlagaren/matlagarna behöver inte vara samma båda dagarna, om du kan ställa upp för en av dagarna är det redan super.

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det 1-2 månader, men uppdragets intensiva period är ca 3 dagar

Riktar sig särskilt till: Explorerscouter, roverscouter och ledare.

Uppdraget kräver (i tid): eget planeringsarbete (ca 2 h) före evenemanget; 2-3 h för anskaffande av ingredienser, närvaro under evenemanget och ca 2 h efterarbete.

Stödpersoner: programkoordinatorn på FiSScs kansli stöder och hjälper dig med det administrativa och kan fungera som bollplank.

Uppdragets innehåll:
•Före kursen/evenemanget:
Du planerar näringsrik, vegetarisk och god mat beaktande deltagarmängd, specialdieter och matallergier och evenemangets budget (alla dessa uppgifter fås av programkoordinatorn).
Du inhandlar ingredienserna till maten och transporterar den till evenemangsplatsen
•Under kursen/evenemanget:
Du tillreder mat åt deltagarna och staben (inkl. dig själv) beaktande specialdieter och matallergier.
Du ansvarar för hygienen i köket, undanstädning och disk; antingen genom att själv sköta dessa eller koordinera arbetet.
•Efter evenemanget:
Du gör en ekonomisk redovisning för dina utgifter.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
Organisationsförmåga.
Förmåga att tillreda god, vegetarisk och näringsrik mat för ca 15 personer.
Kunskap om hur specialdieter beaktas.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av ett meningsfullt evenemang. Du får öva dina kunskaper i planering och förverkligande av måltider för ett stort gäng.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

Täytä hakemus