Matlagare på Spejardagar 3-4.10 i Ojakkala (Nyland)

Spejardagar är veckoslutsevenemang för spejarscouter (och andra ungdomar i åldern 12-15 år), med fokus på färdighetsutbildning, bra stämning och nätverkande. 

Vi söker två matlagare som planerar, köper ingredienser och tillreder näringsrik och god mat för deltagarna och staben. Som matlager kan du också om du vill vara en del av evenemangets stab och tillsammans med de övriga i staben förverkliga evenemangets program.

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det ca 2 månader 

Riktar sig särskilt till: Explorerscouter, roverscouter och ledare.

Uppdraget kräver (i tid): ifall du enbart ansvarar för maten på evenemanget: ca 1 planeringsmöte (1-2h) före evenemanget och/eller självständig planering; 2-3 h för anskaffande av ingredienser, närvaro under hela evenemanget och ca 2 h efterarbete.   
ifall du också deltar i stabens arbete: ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt lite självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) efter evenemanget 

Stödpersoner: du utför uppdraget i en stab som består av en stabschef och några andra stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra. Dessutom finns programkoordinatorn på FiSScs kansli som stöd och hjälp med det administrativa.

Uppdragets innehåll:
•Före kursen/evenemanget: 
Du planerar näringsrik och god mat beaktande deltagarmängd, specialdieter och matallergier och evenemangets budget (alla dessa uppgifter fås av programkoordinatorn).
Du inhandlar ingredienserna till maten och transporterar den till evenemangsplatsen
•Under kursen/evenemanget:
Du tillreder näringsrik och god mat åt deltagarna och staben (inkl. dig själv) beaktande specialdieter och matallergier.
Du ansvarar för hygienen i köket, undanstädning och disk; antingen genom att själv sköta dessa eller koordinera arbetet.
•Efter evenemanget:
Du gör en ekonomisk redovisning för dina utgifter.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
Organisationsförmåga.
Förmåga att tillreda god och näringsrik mat för ca 40-50 personer.
Kunskap om hur specialdieter beaktas.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av ett meningsfullt evenemang. Du får öva dina kunskaper i planering och förverkligande av måltider för ett stort gäng.Du får stöd stöd av en stabschef, ett kansli och den övriga staben. 

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

Täytä hakemus