Matlagare på Spejardagar och Gruppledarutbildning för explorerscouter 6-7.11 i Jakobstad

Spejardagar är veckoslutsevenemang för spejarscouter (och andra ungdomar i åldern 12-15 år), med fokus på färdighetsutbildning, bra stämning och nätverkande. Gruppledarutbildning för explorerscouter är en veckoslutsutbildning i ledarskap för 15-20-åringar. I november ordnas de samtidigt på Merilä i Jakobstad och beräknas samla ca 50 personer.

Vi söker två-tre matlagare som planerar, köper ingredienser och tillreder näringsrik och god mat för deltagarna och staberna.

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det 1-2 månader

Riktar sig särskilt till: Explorerscouter, roverscouter och ledare.

Uppdraget kräver (i tid): ca 1 planeringsmöte (1-2h) före evenemanget och/eller självständig planering; 2-3 h för anskaffande av ingredienser, närvaro under hela evenemanget och ca 2 h efterarbete.

Stödpersoner: du utför uppdraget i tätt samarbete med två staber som består av en stabschef och några andra stabsmedlemmar. Dessa kan stöda dig i planeringen och de praktiska arrangemangen på plats. Dessutom finns program- och utbildningskoordinatorerna på FiSScs kansli som stöd och hjälp med det administrativa.

Uppdragets innehåll:
•Före kursen/evenemanget:
Du planerar näringsrik och god mat beaktande deltagarmängd, specialdieter och matallergier och evenemangets budget (alla dessa uppgifter fås av koordinatorerna).
Du inhandlar ingredienserna till maten och transporterar den till evenemangsplatsen
•Under kursen/evenemanget:
Du tillreder näringsrik och god mat åt deltagarna och staben (inkl. dig själv) beaktande specialdieter och matallergier.
Du ansvarar för hygienen i köket, undanstädning och disk; antingen genom att själv sköta dessa eller koordinera arbetet.
•Efter evenemanget:
Du gör en ekonomisk redovisning för dina utgifter.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
Organisationsförmåga.
Förmåga att tillreda god och näringsrik mat för ca 40-50 personer.
Kunskap om hur specialdieter beaktas.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av ett meningsfullt evenemang. Du får öva dina kunskaper i planering och förverkligande av måltider för ett stort gäng.Du får stöd stöd av en stabschef, ett kansli och den övriga staben. 

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

Täytä hakemus