Medlem i FiSSc:s spejardagsteam

Spejardagar är veckoslutsevenemang för spejarscouter (och andra ungdomar i åldern 12-15 år), med fokus på färdighetsutbildning, bra stämning och nätverkande.

Under år 2021 ordnas tre spejardagsevenemang i FiSSc:s regi: 6-7.3 i Nyland, 9-10.10 i Nyland och 6-7.11 i Österbotten.

Vi söker nu ett team på ca 6 personer (explorerscouter, roverscouter och ledare från hela landet) som tillsammans lägger upp ramar för, och koordinerar årets spejardagar. (Utöver teamet finns också skilda staber för varje evenemang som förverkligar det specifika evenemanget; spejardagsteammedlemmarna är med i minst en spejardagsstab under året.)

Som medlem i spejardagsplaneringsgänget får du vara med och förverkliga dina egna och andras kreativa och roliga idéer. Du får också själv utveckla dina färdigheter, uppleva bra stämning och bygga nya nätverk.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdragets längd och tidsåtgång: Uppdraget sträcker sig över hela året. För den övergripande planeringen kan man räkna med 4 möten under året. Dessutom förväntas alla i gruppen vara med på minst ett av evenemangen; då tillkommer 1-2 planeringsmöten och lite självständigt arbete före evenemanget, själva evenemanget samt ett möte efter evenemanget.

Riktar sig särskilt till: explorerscouter, roverscouter och ledare.

Stödpersoner:
du utför uppdraget i ett team, och ni stöder varandra. Som stöd finns också FiSSc:s programgrupp och programkoordinatorn på FiSScs kansli som koordinerar de administrativa bitarna av evenemangen (platsbokningar, anmälningar, informationsutskick, ekonomi etc.).

Uppdragets innehåll:
- planera ramarna för spejardagarna (ex. tema)
- rekrytera staber
- gå igenom utvärderingar (både deltagarnas och stabernas) och fånga upp bra juttun
- varje gruppmedlem deltar i minst en spejardagsstab under året
- utveckla spejardagskonceptet; samla lärdomar och erfarenheter för kommande staber och teammedlemmar

Vad förväntar vi oss av dig?
- Att du medverkar i teamets arbete, bidrar med idéer och tankar och sköter överenskomna uppgifter.
- Att du deltar i staben för minst ett spejardagsevenemang under året-
- Det är en fördel om du har någon insyn i spejarscoutprogrammet, till exempel själv har varit spejarscout eller varit patrulledare eller ledare för spejarscouter.

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av ett meningsfullt evenemangskoncept. Du får förverkliga dina visioner med stöd av staber, ett kansli och det övriga teamet. Du får hjälpa till att förverkliga andras visioner och får i och med det nya tips och tankar som du själv kan utnyttja i andra sammanhang.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.


Lisätiedot


Täytä hakemus