Mentorgruppen, medlem

Som ett led i FiSSc:s ambition att förbättra ledarskapet inom scouting – ja kanske göra gott ledarskap till en del av scoutingens varumärke – erbjuds scoutledare, som t.ex. innehar ett styrelseuppdrag eller fungerar som gruppordförande i FiSSc, en möjlighet att ytterligare utveckla det personliga ledarskapet. Utöver kurser i ledarskap och mängder med fältövningar och praktiska utmaningar för vi in även mentorskapet som ett instrument.

FiSSc menotrgrupp planerar och genomför FiSSc:s mentorverksamhet. Till gruppens uppgifter hör att:
  • rekrytera menotorer och förvalta mentorpoolen
  • rekrytera adepter
  • matcha adepter med med en mentor
  • följa upp mentorparens arbete och ordna en gemensamm kick off

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Ett intresse för att vara med och utveckla av FiSSc mentorverksamhet
  • Uppdraget kräver deltagande i gruppens möten och eget arbete mellan mötena.
  • Du förväntas delta i FiSSc:s vårseminarium; ett introduktionsseminarium som ordnas årligen för alla förtroendevalda i FiSSc. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.
  • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverknings möjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.


Lisätiedot

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden.  

Du får stöd i ditt uppdrag av: 
  • Gruppordförande och övriga gruppmedlemmar
  • FiSSc:s redan nu gjorda verktyg och stödmaterial för förtroendevalda

Täytä hakemus