Mentorgruppen, talesperson

Sedan starten av Mentorgruppen år 2014 kan man säga att verksamheten hittat fungerande processer och skapat en stadig grund att stå på: ett 40-tal alumner, som fungerar som lokala ambassadörer och hjälper till att rekrytera nya adepter men också en mentorpool på över 50 mentorer med olika profiler och kompetenser. Nu vill vi ta ett steg vidare och bättre koordinera mentorprogrammet med FiSSc:s ledarskapsutveckling och söker som förstärkning till vår grupp en Talesperson.

Vi söker dig som känner till förbundets verksamhet och struktur eller vill lära känna hur FiSSc fungerar. Du har ett stort hjärta för ledarskapsfrågor men behöver inte vara expert (expertisen finns i gruppen). Du brinner för att förbundets scoutledare får hjälp och stöd att ytterligare utveckla sitt ledarskap. I ditt arbete med gruppen får du dessutom en möjlighet att få nya synvinklar på ledarskap som du själv kan ha nytta av. Du kanske redan nu utbildar dig inom HR eller nåt där ledarskap är centralt. Då kan du som gruppens samordnare få en arena för relevanta frågeställningar på typiskt scoutmanér: learning by doing!.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Mentorgruppens talesperson ska vara länken till förbundet och den löpande verksamheten. Inom gruppen finns kompetensen att matcha adepter och mentorer och att stöda båda parter i mentorprocessen, men vi behöver någon som integrerar mentorgruppens verksamhet med FiSSc:s verksamhet och kan föra ut budet om anmälningsföranden, kick-off’er och gemensamma träffar, kort: koordinerar mentorgruppens verksamhet med förbundets. Du får hjälp av förbundskansliets personal där särskilt Andrea är knuten till Mentorgruppen.

Mentorverksamheten ingår i verksamhetsområdet Kompetensutveckling och hör därmed ihop med Utbildningsgruppen och Utmärkelseteckenkommittén. I ditt uppdrag följer du upp gruppens verksamhet och ser till att gruppmedlemmarna har handslag. Du tillhör också GuldFiSSc nätverket, som samlar alla gruppordföranden för FiSSc:s alla grupper samt styrelsen. GuldFiSScarna ger dig nyttigt stöd i ditt uppdrag.

Lisätiedot

Mentorgruppen är spridd över Svenskfinland så de flesta av våra möten har varit på distans. På våra möten blir det du som får hålla ett öga på årskalendern och samordningen med FiSSc. Flera i gruppen har varit med från början så du får allt stöd du behöver men vi är glada om du tar med dig dina egna visioner och nya synsätt på hur vi kan uppfylla vår roll inom FiSSc ännu bättre. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Pär Mickos, medlem i gruppen: par.mickos@scout.fi, 040-5454 119

Övriga i gruppen nås också per e-post, fornamn.efternamn@scout.fi
Jessica West
Alexandra Rosendahl
Erik  ”Knutte“ Stenberg
Christian ”Bimbo” Öller

Täytä hakemus