Mentori

Mentorointi on hyvä tapa antaa vapaaehtoiselle mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Mentori ohjaa aktoria osaamisellaan ja kokemuksellaan ja aktori saa ohjausta pestiinsä toiselta henkilöltä (mentorilta). Hyvä mentorisuhde auttaa aktoria oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimintatavoistaan.

Mentoripari voi yhdessä sopia aikataulusta ka mentoroinnin kestosta. Mentorointiin kuuluu keskimäärin noin kuusi kahden tunnin tapaamista, mutta pari voi sopia myös lyhyemmistä tapaamisista useammin tai pidemmistä tapaamisista harvemmin.

Mentoriksi hakiessasi kerrot millaista partio- taierityisosaamista ja johtamiskokemusta sinulla on jaettavaksi. Erityisosaaminenvoi yksinkertaisesti olla esim. projektinjohtamista, taloutta, viestintää tai leiritaitoja. Olet itse paras arvioimaan missä olet asiantuntija.

Valitse myös kokemuksesi mukaan haluatko mentoroidavapaaehtoisia SP:n vai piirien luottiksia. Myös mentori oppii! Saat aktoriltamentoroinnin kestäessä varmasti ideaoita ja asioita joilla kehität itseäsi.

Huom! Mentoriksi voi ilmoittautua tällä erillisellä Kuksa-linkillä: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23009 Älä käytä Hae pestiä -painiketta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Mentorin on oltava halukas tukemaan aktoria kokonaisvaltaisesti. Mentori tarjoaa ohjausta ja tukee päätöksenteossa. Antaa palautetta rohkeasti ja innostaa. Mentori on taitava vuorovaikuttaja, aito ihminen ja hyvä kuuntelija. Neuvojen, tietojen ja kontaktien tarjoaminen kuuluu olennaisesti mentorin tehtäviin.

Lisätiedot

Sopivien aktori-mentori-parien valitseminen vie hetken aikaa, maltathan odottaa. Parit ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mentoreille ja aktoreille järjestetään 6.11. klo 19 perehdyttämistilaisuus johon voi osallistua skypessä tai paikan päällä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa pääkaupunkiseudulla. Tilaisuus on maksuton  mutta matkakuluja ei korvata

Täytä hakemus