Mentori

Kuvaus
Mentorointi on hyvä tapa antaa vapaaehtoiselle mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Mentori ohjaa aktoria osaamisellaan ja kokemuksellaan ja aktori saa ohjausta pestiinsä toiselta henkilöltä (mentorilta). Hyvä mentorisuhde auttaa aktoria oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimintatavoistaan.
Mentoripari voi yhdessä sopia aikataulusta ka mentoroinnin kestosta. Mentorointiin kuuluu keskimäärin noin kuusi kahden tunnin tapaamista, mutta pari voi sopia myös lyhyemmistä tapaamisista useammin tai pidemmistä tapaamisista harvemmin.
Mentoriksi hakiessasi kerrot millaista partio- tai erityisosaamista ja johtamiskokemusta sinulla on jaettavaksi. Erityisosaaminenvoi yksinkertaisesti olla esim. projektinjohtamista, taloutta, viestintää tai leiritaitoja. Olet itse paras arvioimaan, missä olet asiantuntija.
Valitse myös kokemuksesi mukaan haluatko mentoroida vapaaehtoisia SP:n vai piirien luottiksia. Myös mentori oppii! Saat aktoriltamentoroinnin kestäessä varmasti ideaoita ja asioita, joilla kehität itseäsi.

Aikataulu: Aikataulu pestin suhteen
Parit selvillä 05.12.2021
mentoriohjelman aloitus joulukuu-tammikuu.
pesti voimassa 6.12.2021-30.12.2022

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestivaatimukset
Mentorin on oltava halukas tukemaan aktoria kokonaisvaltaisesti. Mentori tarjoaa ohjausta ja tukee päätöksenteossa. Antaa palautetta rohkeasti ja innostaa. Mentori on taitava vuorovaikuttaja, aito ihminen ja hyvä kuuntelija. Neuvojen, tietojen ja kontaktien tarjoaminen kuuluu olennaisesti mentorin tehtäviin.

Lisätiedot

Lisätiedot 
Sopivien aktori-mentori-parien valitseminen vie hetken aikaa, maltathan odottaa. Parit ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mentoreille ja aktoreille järjestetään perehdyttämistilaisuus Teamsissa, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Täytä hakemus