Mentorivastaava

Mentorivastaava toimii piirin vapaaehtoistuen ryhmässä.

Mentorivastaavan tehtäviin kuuluu:

 • järjestää mentoreiden ja aktoreiden hakuprosessi
 • markkinoida mentorointitoimintaa lippukunnan johtokolmikolle ja potentiaalisille mentoreille
 • sovittaa yhteen toisilleen sopivat mentorit ja aktorit
 • koordinoida piirin mentoritoimintaa yleisesti
 • järjestää mentoreille ja aktoreille aloitus-, väli- ja päätöstapaamiset

Mentorointivastaavan tuki

 • Vapaaehtoistuen ministeri
 • SP:n Mentorointiverkosto
 • Mentorointi partiossa -ohje

Mentorivastaavan vaatimukset

 • Mentorivastaava pystyy arvioimaan mentoreiden soveltuvuutta mentorointiin ja aktoreiden tarpeita mentoroinnille ja yhteensovittaa sopivat parit.
 • Mentorivastaava pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti henkilöresurssien kanssa
 • Mentorivastaava tuntee nuorten vapaaehtoistyön kenttää ja yhdistyksen tehtäviä.
 • Pestin kesto: mielellään 2 vuotta
 • Pestin rooli: koordinaattori

Lisätiedot

Hae mukaan tai kysy lisätietoja: Vapaaehtoistuen ministeri Anna Cajanus (anna.cajanus@uusimaa.partio.fi)

Täytä hakemus