Meripartioryhmän jäsen: ohjelmavastaava

Ohjelmavastaava vastaa partio-ohjelman meripartioaktiviteettien ylläpidosta ja kehittämisestä. Ohjelmavastaava osallistuu ikäkausiohjelmien uudistuksiin vesillä tapahtuvan ohjelman osalta.

Ohjelmavastaava kehittää ja ideoi meripartio-ohjelman jalkauttamista meripartiolippukuntien viikkotoimintaan yhdessä meripartioryhmän ja SP:n sisäisten sidosryhmien kanssa. Ohjelman kehittämisessä huomioidaan ja koostetaan lippukunnissa ja piireissä havaittuja tarpeita.

Pestiä voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Pestissä pääsee oppimaan meripartiotoiminnan tukemista ja mahdollistamista SP:n tasolla sekä toiminnan kehittämistä.

Pestin vaatima ajankäyttö

Meripartioryhmän kokous noin 1 kerta/kk, lisäksi kehittämis-, verkostoitumis- ja suunnittelutehtäviä noin 3h/viikko.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


Partio-ohjelman ja meripartion aktiviteettien tuntemus.
Innostus kehittää ja ideoida ohjelmaa eri-ikäkausille kokonaisuutena.
Kokemus meripartiotoiminnan toteuttamisesta lippukunnassa on eduksi.

Lisätiedot


Lisätiedot: Kysy lisätietoa pestistä meripartioryhmän puheenjohtajilta.

Täytä hakemus