Meripartioryhmän jäsen: viestintävastaava

Meripartioryhmän viestintävastaavan vastuulla on kehittää ryhmälle viestintäsuunnitelma ja huolehtia sekä uutisten, että kuulumisten näkyvyydestä, jotka liittyvät partiotoimintaan vesillä. Pestissä hyödynnetään SP:n sisäisiä ja ulkoisiaviestintäkanavia. Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia, että viestinnällä tavoitetaan partion kohderyhmäikäiset puhuttelevalla tavalla ja lisätään tietoisuutta partiotoiminnasta vesillä.

Pesti sisältää verkostoitumista SP:n viestintätoimijoiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sekä osallistuminen meripartioryhmän kokouksiin noin kerran kuukaudessa.

Kyseessä on kehittämispesti, johon tarvitaan innostunutta ja luovaa otetta, sekä näkymiä meripartion nykytilanteeseen ja intoa visioida meripartion tulevaisuutta. Pestiä voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Pestissä pääsee oppimaan:

Meripartiotoiminnan tukemista ja mahdollistamista SP:ntasolla. Toiminnan kehittämistä viestinnän kautta, sekä meripartioryhmän jäsenenä paljon uutta meripartiosta.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ymmärrystä eri viestintäkanavien toiminnasta ja merkityksestä SP:ssä, sujuvaa somen käyttötaitoa sekä hyviä ideoita. Eduksi katsotaan esimerkiksi Young Spokes People –kurssin tai muun viestintäosaamista kehittäneen kurssin suorittaminen.

Pestattavalta ei vaadita kokemusta partiotoiminnasta vesillä, mutta sen tunteminen on eduksi pestissä toimimisessa.


Pestin vaatima ajankäyttö:

Meripartioryhmän kokous noin 1 kerta/kk, lisäksi kehittämis-, verkostoitumis- ja suunnittelutehtäviä noin 3h/viikko.

Lisätiedot


Lisätietoja pestistä antavat meripartioryhmän puheenjohtajat

Anu Kääriäinen anu.kaariainen@partio.fi +358 44 222 2289

Janne Puikko janne.puikko@partio.fi +358 50 438 9796

Täytä hakemus