Meripartioryhmän jäsen: viestintävastaava

Meripartioryhmän viestintävastaavan vastuulla on kehittääryhmälle viestintäsuunnitelma ja huolehtia sekä uutisten,että kuulumisten näkyvyydestä, jotka liittyvät partiotoimintaan vesillä.Pestissä hyödynnetään SP:n sisäisiä ja ulkoisiaviestintäkanavia. Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia, ettäviestinnällä tavoitetaan partion kohderyhmäikäiset puhuttelevalla tavalla jalisätään tietoisuutta partiotoiminnasta vesillä.

Pesti sisältää verkostoitumistaSP:n viestintätoimijoiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssasekä osallistuminen meripartioryhmän kokouksiin noin kerran kuukaudessa.

Kyseessä on kehittämispesti, johon tarvitaan innostunutta jaluovaa otetta, sekä näkymiä meripartion nykytilanteeseen ja intoa visioida sentulevaisuutta. Pestiä voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Pestissä pääsee oppimaan:

Meripartiotoiminnan tukemista ja mahdollistamista SP:ntasolla. Toiminnan kehittämistä viestinnän kautta, sekä meripartioryhmänjäsenenä paljon uutta meripartiosta.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ymmärrystä eri viestintäkanavien toiminnasta ja merkityksestä SP:ssä, sujuvaa somenkäyttötaitoa sekä hyviä ideoita. Eduksi katsotaan esimerkiksi Young Spokes People –kurssin tai muun viestintäosaamista kehittäneen kurssin suorittaminen. Pestattavalta ei vaadita kokemusta partiotoiminnasta vesillä, mutta sen tunteminen on eduksi pestissä toimimisessa.

Lisätiedot

Pestin vaatima ajankäyttö: 

Meripartioryhmän kokous noin 1 kerta/kk,lisäksi kehittämis-, verkostoitumis- ja suunnittelutehtäviä noin 3h/viikko.  


Lisätiedot: Lisätietoja meripartioryhmän puheenjohtajilta 

Täytä hakemus