Meripartioryhmän jäsen, yhteiskuntasuhdevastaava

Meripartioryhmän yhteiskuntasuhdevastaavan (y-vastaavan) pesti on kehittämispesti,jossa tehtävänä on kehittää yhteiskuntasuhteita meripartion osalta. Tämän lisäksi pestiin kuuluu verkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi osallistumalla erilaisiin tapahtumiin.

Y-vastaavan pestiin kuuluuyhteiskehittäminen yhteiskuntasuhde-toiminnanalan kanssa,sekä muiden veneilyalan järjestöjen kanssa. Y-vastaavan tehtävänä onseurata veneilyyn liittyvän lainsäädännön kehittymistä ja tehdäyhteistyötä viranomaistahojen kanssa.

Y-toiminnan suunnittelun tavoitteena onmiettiä, miten y-toiminnan kautta voitaisiin tukea mm. piirien toimintaasekä valtakunnallisesti partiotoimintaa vesillä.

Kyseessä on paripesti, jossa parina pestissä jopidempään toiminut osaaja.

Pestissä pääsee oppimaan

Meripartiotoiminnan tukemista ja mahdollistamista SP:ntasolla. Toiminnan kehittämistä viestinnän kautta, sekä meripartioryhmänjäsenenä paljon uutta meripartiosta.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja

Verkostojen luominen ja niiden hyödyntäminen toiminnassa.Toiminnan kehittäminen ja yhteiskuntasuhteiden ylläpito.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvitaan rohkeaa asennetta, kykyä verkostoitua ja kokemusta partiotoiminnasta vesillä.

Lisätiedot

Pestin vaatima ajankäyttö 

Meripartioryhmän kokous noin 1 kerta/kk, lisäksi kehittämis-, verkostoitumis- ja suunnittelutehtäviä noin 3h/viikko.  


Lisätiedot: Kysy lisätietoa pestistä meripartioryhmän puheenjohtajilta.

Täytä hakemus