Meripartioryhmän kurssiuudistusvastaava

Kurssiuudistusvastaava on vastuussa kurssiuudistuksen loppuun viemisestä yhteistyössä projektiryhmän kanssa. Kurssiuudistuksessa tulee huomioida nykyisen koulutusjärjestelmän auditoinnit sekä eri puolilla Suomea havaitut osaamistarpeet partiotoiminnassa vesillä. Aikataulutavoitteena on esitellä valmis kurssiuudistus meripartiojohtajapäivillä 2020, jossa suunnitellaan uudistuksen jalkauttaminen.    

Kurssiuudistusvastaava on kurssiuudistusprojektin ajan meripartioryhmän jäsen ja hyödyntää uudistuksen loppuun viemisessä muun ryhmän asiantuntijuutta. Uudistusta tehdään tiiviissä yhteistyössä piirien kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vahvaa kokemusta partiotoiminnasta vesillä, kiinnostusta meripartiokoulutuksen kehittämiseen, partiomenetelmän ja partion kasvatustavoitteiden vahva tuntemus. 

Pestissä pääsee oppimaan 
Meripartiokouluttamisen uusia keinoja. 

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja 
Projektijohtaminen 

Pestin vaatima ajankäyttö 
Meripartioryhmän kokous noin 1kerta/kk, lisäksi kehittämis-, verkostoitumis- ja suunnittelutehtäviä noin 6h/viikko. Pesti sisältää ajoittain matkustamista.

Lisätiedot

Kysy lisätietoa pestistä meripartioryhmän puheenjohtajilta Anni Silvolalta (annsi.silvola@partio.fi) tai Kaisa Keskiväliltä (hanna-kaisa.keskivali@partio.fi)

Täytä hakemus