Monikulttuurisuusjaoston jäsen

Partion uudessa strategiassa yhtenä tavoitteena on, että maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. Tämän tavoitteen edistämistä varten piiriin on perustettu monikulttuurisuusjaosto. Jaosto toimii kasvun toiminnanalalla ja tekee tarvittaessa yhteistyötä piirin muiden toiminnanalojen, esim. alue ja markkinointi, kanssa.

Jaosto on uusi, joten sen jäsenetkin pääsevät varmasti vaikuttamaan sen käytäntöihin, jäsenten keskinäiseen vastuujakoon sekä toimintaan. Jaoston toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan, jossa on muun muassa aikuisten maahanmuuttajataustaisten tavoittamista, monikulttuurisilla alueilla toimivien lippukuntien tukemista sekä monikulttuurisuuskoulutuksen järjestämistä. 

Tässä pestissä pääset toteuttamaan itseäsi ja varmasti oppimaan paljon uutta. Kerro hakemuksessasi, onko jotain erityistä jaoston tehtävään liittyvää, mikä juuri sinua kiinnostaa. 

Jaoston jäseneksi voidaan valita noin 4-8 henkilöä. 

Ps. Nyt on auki haku myös Monikulttuurisuusjaoston puheenjohtajaksi. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

- Tärkein vaatimus on motivaatio ja mielenkiinto monikulttuurisuutta ja sen toteutumisen esteitä kohtaan, sekä valmius oppia uutta. 

- Pestissä voi hyödyntää monia vahvuuksia (esim. viestintä, kouluttaminen)

- Et tarvitse kokemusta piiritoiminnasta, eikä aiempi kokemus partiosta ole välttämätöntä. 


Lisätiedot

Kysy rohkeasti lisää kasvuministeriltä anna.engblom@partio.fi 

Täytä hakemus