Myyntianalytiikkamestari, Finnjamboree Kajo 2022

Myynti on tehokasta ja turvallista, kun lukuja luetaan oikein. Partiolaiset ovat harjoittaneet myyntiä leireillä jo monia kertoja, joten analytiikkamestarilla riittää dataa analysoitavaksi. Analytiikkamestarin tärkein tehtävä on ennustaa tavaroiden menekki mahdollisimman oikein, jotta tilaukset osuvat kohdilleen. Hänen tärkeimmät työkaverinsa ovat myynnin valikoimamestarit.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Odotamme sinulta:

- Soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

- Vahvan analyyttisen kyvyn sisältäen sujuvan taulukkolaskennan ja numeerisen tietojenkäsittelyn taidon.

- Kyvyn toimia itsenäisesti ja osana ryhmää

- Halua sitoutua vapaaehtoistyöprojektiin.

Pesti on vapaaehtoistyötä. Pestin arvioidaan vievän aikaa pari tuntia viikossa ja kaksi viikkoa heinäkuussa 2022. Suurin osa työstä painottuu suunnitteluun ennen leiriä.

Pesti alkaa heti ja kestää vuoden 2022 loppuun.

Lisätiedot


samuli.korhonen@partio.fi, 0503061781

Täytä hakemus