Nothamn: Chef för lägerkansliet

Ansvarar för upprätthållande av läger-register inför och under lägret dvs. Har ansvar över in- och utskrivningar samt avanmälningar. Chefen har koll på frågor som specifikt gäller enskilda scouters info från anmälan fram till lägret och efter lägret. Chefen för lägerkansliet samarbetar med hela lägerorganisationen samt staben - så att rätt personer kan få rätta uppgifter vid behov.

Chefen för lägerkansliet jobbar tillsammans med staben också med lägerbreven som skickas ut innan lägret.


Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

En god organisations- samt kommunikationsförmåga ses som fördel. Täytä hakemus