Nothamn: Chef för seglingsdalen

Chefer för programdalarna ansvarar för planeringen och det praktiska förverkligandet av programmet i en programdal (konkret innehåll, personresurser, material, säkerhetsaspekter osv.). Dalchefsparet/-trion leder det team som planerar och under lägret förverkligar programmet – inklusive kårbåtarnas skeppare under lägret. Uppdraget förverkligas i tätt samarbete med hamnchef och hamnteamet och cheferna för de olika åldersgruppernas program.

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Är bekant med scoutingens sjöutbildning och känner till särdrag som berör utbildning på sjön. Minst en av cheferna för seglingsdalen bör ha erfarenhet som skeppare på scoutbåt.

Lisätiedot

Infrasturktur och säkerhetsfrågor berörande hamnen koordineras i sista hand av infra- och säkerhetsteamet, med dalansvariga ansvarar för innehållet i programmet inom dessa ramar. Samarbetet med hamnchefen är mycket centralt och en tänkbar arbetsstruktur vore att hamnchefsparet tillsammans med seglingsdalens ansvariga bildar en chefstrio/ harbetsgrupp som koordinerar seglingsprogrammet. 

Täytä hakemus